• slider1.jpg

Aktualności

 • W listopadzie br. odbyło się podniosłe podpisanie umowy darowizny części księgozbioru pomiędzy darczyńcą Andrzejem Długoszem, a obdarowaną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, reprezentowaną przez dyrektora tej placówki Marię Sosin.

 • Harmonogram dodatkowego odbioru odpadów zielonych z terenu Gminy Stary Sącz w miesiącu listopadzie 2018 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II, z wykorzystaniem sygnału alarmowego syreny (komunikat →).

 • Wtorek, 13 listopada

  Rekord dla Niepodległej

  XVII Niepodległościowe Biegi Przełajowe miały w tym roku wyjatkową oprawę. Wszyscy uczestnicy utworzyli żywą mapę Polski i o godzinie 11:11 zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

 • Czwartek, 08 listopada

  Świadectwo pięknego życia

  Jak co roku, tuż przed świętem 11 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W tym roku Złote Gody świętowało 31 par.

 • Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania dwudziestu dwóch beneficjentów  podpisało umowy o dofinansowanie. Są to przedsięwzięcia wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia, a następnie pomyślnie zaopiniowane w Urzędzie Marszałkowskim.

 • W tym roku do puszek kwestarzy przy starosądeckich cmentarzach trafiło 13119,00 zł, o 1089,00 zł więcej niż w roku ubiegłym. Jest to najlepszy wynik w ciągu 14 lat kwesty. Ofiarodawcom rozdano dwa tysiące pamiątkowych kart - cegiełek sfinansowanych ze środków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

 • Nasze miasto nieprzypadkowo było gospodarzem konferencji promocyjnej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020 w Województwie Małopolskim, bo Stary Sącz jest pionierem transgranicznej współpracy.

strony 1 2 3 4