• slider1.jpg

Urząd miejski

Projekty realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa funduszu:

Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania/projektu:

Remont drogi gminnej nr 294154K ul. Braterstwa Ludów na odcinku w km 0+293,00 - 0+602,00 w miejscowości Stary Sącz Gmina Stary Sącz

Kwota dofinansowania:

93 927,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:

187 855,77 zł

Fundusz Dróg Samorządowych →