• slider1.jpg

Wybory na 10 maja

Uchwała Nr 129/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2020 r.  w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


POSTANOWIENIE NR 88/2020 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Załączniki do POSTANOWIENIA NR 88/2020


INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 14 kwietnia 2020 r.


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stary Sącz.


Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

OBWIESZCZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Załączniki:

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
Akt pełnomocnictwa
 


Nowy wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


Uchwała Nr 20/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 11/2019


Uchwała Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego


Wzór zgłoszenia do obwodowej komisji wyborczej dla osób, które chcą się zgłosić „same” a nie przez komitet wyborczy.


Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą


Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie spisu wyborców przebywających za granicą


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.


Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.


Informację Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 lutego 2020 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych


Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza  w sprawie  wyznaczenia na obszarze Miasta i Gminy Stary Sącz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieśzczeń oraz plakatów komitetów wyborczych