• slider1.jpg

Wybory do Izb Rolniczych 2019

Wybory do Izb Rolniczych 2019

UCHWAŁA NR 1/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Uchwała nr 13/Z/2019/V Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie: zgłaszania kandydatów do Okręgowych Komisji Wyborczych w wyborach do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej w 2019 r.

Zał. 1 do uchwały nr 13/Z/2019 ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OKRĘGOWEJ

Zał. 2 do uchwały nr 13/Z/2019 OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OKRĘGOWEJ ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zał. 3 do uchwały nr 13/Z/2019 PEŁNOMOCNICTWO / UPOWAŻNIENIE DO REPREZENTOWANIA OSOBY PRAWNEJ

Zał. 4 do uchwały nr 13/Z/2019 WYKAZ PEŁNOMOCNIKÓW MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ DS. ORGANIZACJI WYBORÓW W 2019 R. WG. POWIATÓW

Uchwała nr 15/Z/2019 Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 23.05.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia okręgów wyborczych, utworzonych dla przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej wyznaczonych na dzień 28 lipca 2019 r.

Zał. 1 do uchwały 15/Z/2019/V WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 28 lipca 2019 r.

REGULAMIN OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

SPIS CZŁONKÓW MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

SPIS OSÓB PRAWNYCH – CZŁONKÓW MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA

Uchwała nr 57/WZ/2019 Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie : wyboru członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej na kadencję 2019-2023.

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATURY

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE KANDYDATA OSOBY PRAWNEJ

Uchwała nr 4/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 06.06.2019 r. W sprawie : wykazu okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała nr 5/2019 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej z dnia 6 czerwca 2019 r.  W sprawie : powołania Komisji Okręgowych przeprowadzających wybory do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, w tym do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej

Załącznik nr 1 do uchwały nr 5/2019 z dnia 6.06.2019 r. Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Małopolskiej Izby Rolniczej - Skład osobowy Komisji Okręgowych powołanych do przeprowadzenia wyborów do walnego zgromadzenia izby rolniczej wyznaczonych na dzień 28 lipca 2019 r.

OBWIESZCZENIE NR 1 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu okręgów wyborczych utworzonych do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej

OBWIESZCZENIE NR 2 WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Okręgowych do przeprowadzenia wyborów do Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej

Obwieszczenie OKW Nr 181 w Starym Sączu w sprawie wyłożenia do wglądu spisu członków izb rolniczych

Uchwała Nr 1 z dnia 12 czerwca 2019 r. OKW Nr 181 w Starym Sączu

Uchwała Nr 2 z dnia 12 czerwca 2019 r. OKW Nr 181 w Starym Sączu

Uchwała Nr 3 z dnia 12 czerwca 2019 r. OKW Nr 181 w Starym Sączu

Uchwała Nr 4 z dnia 12 czerwca 2019 r. OKW Nr 181 w Starym Sączu

Uchwała Nr 5 z dnia 12 czerwca 2019 r. OKW Nr 181 w Starym Sączu

Uchwała Nr 6 z dnia 12 czerwca 2019 r. OKW Nr 181 w Starym Sączu

Obwieszczenie OKW Nr 181 w Starym Sączu w sprawie obsadzenia mandatów na członków Rady Powiatowej Małopolskiej Izby Rolniczej