• slider1.jpg

Wybory Sołtysów, Rady Sołeckiej oraz Zarządów Osiedli w Gminie Stary Sącz 2019

 

Szanowni Państwo

W tym roku wybierzemy sołtysów w nowy sposób - nie podczas zebrania wiejskiego, ale wrzucając głos do urny w lokalu wyborczym, podobnie jak robimy to w przypadku wyboru radnych, czy burmistrza.

Wybory odbędą się 7 kwietnia w niedzielę 2019 r. od godz. 7.00 - 15.00 w 23 obwodach do głosowania.

Kandydatów na sołtysów, kandydatów do rady sołeckiej i zarządu osiedli trzeba zgłaszać Gminnej Komisji ds. Wyborów, która będzie miała siedzibę w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu, na specjalnych drukach, do 4 marca do godz. 16.30.

Kandydatów do sołeckich komisji wyborczych i osiedlowych do 8 marca do godz. 15.30. Kadencja szefów miejscowości będzie 5-letnia.

Więcej szczegółów w zarządzeniu burmistrza i statutach sołectw oraz osiedli. Dokumenty dotyczące zgłoszenie kandydata, oświadczenia o zgodzie na kandydowanie, list poparcia są do pobrania poniżej.

 

ZARZĄDZENIE NR 95/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Zarządów Osiedli a także ustalenia dnia rozpoczęcia kadencji organów jednostek pomocniczych Gminy Stary Sącz.

ZBIORCZY PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODACH NA KANDYDATÓW DO ZARZĄDÓW OSIEDLI W STARYM SĄCZU

ZBIORCZY PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW DO RAD SOŁECKICH W SOŁECTWACH GMINY STARY SĄCZ

ZBIORCZY PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA SOŁTYSA W SOŁECTWACH GMINY STARY SĄCZ

ZARZĄDZENIE NR 77/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 3 kwietna 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 marca 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 62/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów protokołów z prac Osiedlowych Komisji Wyborczych, Sołeckich Komisji Wyborczych oraz Gminnej Komisji ds. Wyborów a w wyborach Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz członków Zarządu Osiedla zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Pełnomocnictwo dla męża zaufania - druk

ZARZĄDZENIE NR 45/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZ z dnia 15 marca w sparwie powołania Osiedlowych Komisji Wyborczych oraz Sołeckich Komisji Wyborczych w wyborach do organów jednostek pomocniczych Gminy Stary Sącz, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds. Wyborów w Starym Sączu z dnia 14 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa w Sołectwach z terenu Gminy Stary Sącz w wyborach Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz członków Zarządu Osiedla zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds. Wyborów w Starym Sączu z dnia 14 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Zarządów Osiedli w Starym Sączu w wyborach Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz członków Zarządu Osiedla zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji ds. Wyborów w Starym Sączu z dnia 14 marca 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach do Rady Sołeckiej w Sołectwach z terenu Gminy Stary Sącz w wyborach Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz członków Zarządu Osiedla zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 14 marca 2019 r. informujące o nieprzeprowadzeniu głosowania w Sołectwie Gaboń - Praczka

Zarządzenie NR 42/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie ustalenia wzorów kart do głosowania w wyborach Sołtysa, członków Rady Sołeckiej oraz członków Zarządu Osiedla zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 5 marca 2019 r. o dodatkowym terminie zgłoszeń kandydatów na Sołtysa w Sołectwach w których nie zgłoszono żadnego kandydata oraz kandydatów na członków Rady Sołeckiej oraz do Zarządu Osiedla w jednostkach pomocniczych w których liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż 3.

 

Statuty Jednostek Pomocniczych

Zarządzenie nr 21/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów, Rady Sołeckiej oraz Zarzadów Osiedli w Starym Sczu.

ZARZĄDZENIE NR  23/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie określenia wzorów druków umożliwiających zgłoszenie kandydatów na Sołtysa, członków Rady Soleckiej oraz członków Zarządu Osiedla, w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 lutego 20119 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Osiedlowych Komisji Wyborczych i Sołeckich Komisji Wyborczych oraz wzoru zgłoszenia w wyborach do organów jednostek pomocniczych Gminy Stary Sącz zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 lutego 20119 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Wyborów w wyborach do organów jednostek pomocniczych Gminy Stary Sącz, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.

Druki do pobrania

Zgłoszenie kandydata na Sołtysa.pdf
Zgłoszenie kandydata na Sołtysa.docx
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.pdf
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.docx
Lista poparcia kandydata na Sołtysa.pdf
Lista poparcia kandydata na Sołtysa.docx

Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej.pdf
Zgłoszenie kandydatów do Rady Sołeckiej.docx
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.pdf
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie na Sołtysa i do Rady Sołeckiej.docx
Lista poparcia kandydatow do Rady Sołeckiej.pdf
Lista poparcia kandydatow do Rady Sołeckiej.docx

Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla.pdf
Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Osiedla.docx
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Zarządu Osiedla.pdf
Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie do Zarządu Osiedla.docx
Lista poparcia kandydatów do Zarządu Osiedla.pdf
Lista poparcia kandydatów do Zarządu Osiedla.docx

Zgłoszenie kandydata na członka Osiedlowej Komisji Wyborczej.pdf

Zgłoszenie kandydata na członka Osiedlowej Komisji Wyborczej.docx

Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej.pdf
Zgłoszenie kandydata na członka Sołeckiej Komisji Wyborczej.docx