• slider1.jpg

Urząd miejski

Budowa dwóch sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Moszczenicy i Gaboniu

 

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa dwóch sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Gaboniu i Moszczenicy Niżnej

PROGRAM: Program Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej

FUNDUSZ: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

 

Beneficjent:                                                   Gmina Stary Sącz
Wartość całkowita projektu:                            4 531 000,00 PLN
Wartość dofinansowania z funduszy UE           2 265 500,00 PLN
Okres realizacji:                                             31.01.2019
Data podpisania umowy o dofinansowanie:       27.09.2017
 
 

Projekt obejmuje budowę sal gimanstycznych w Gaboniu i Moszczenicy Niżnej. O potrzebie tej inwestycji mówiło się już od dawna. Część pieniędzy pochodzi z ministerialnego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, a konkretnie z Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej, czyli jednego z czterech komponentów tego funduszu.

Jednym z głównych problemów na terenie wsi Gaboń i Moszczenica jest brak krytych obiektów sportowych spełniających oczekiwania lokalnej społeczności. Skutkuje to ograniczonymi możliwościami organizacji obowiązkowych zajęć sportowych oraz mało atrakcyjną ofertą zajęć dodatkowych, które rozwijają zainteresowania dzieci i młodzieży. Budowa nowoczesnej sali gimnastycznej przede wszyskim umożliwi pełną realizację podstawy programowej z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej , zapewniając tym samym właściwy rozwój fizyczny uczniów. Ponadto spowoduje rozwój działalności sportowej i kulturalnej przez szkołę, poprawi jej ofertę edukacyjną i warunki organizacji zajęć. Daje też możliwość organizacji zawodów międzyszkolnych. Rozbudowa infrastruktury sportowej posłuży mieszkańcom, osobom niepełnosprawnym oraz działającym organizacjom społecznym.

 

Stan obiektów przeznaczoncyh do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego przed realizacją projektu:

 Gaboń:

Moszczenica Niżna:

 

Aktualności

____________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2018

Prace wkraczają w końcowy etap

____________________________________________________________________________________________

Maj 2018

Przegląd postępu prac

____________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017

Podpisanie umowy z wykonawcami

21 września 2017 Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek podpisał z wykonawcami umowy na rozbudowy o sale gimnastyczne szkół w Gaboniu i w Moszczenicy.

____________________________________________________________________________________________

Wrzesień 2017

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Za najkorzystniejsze oferty dla zadania uznano:

dla CZĘŚCI 1 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gaboniu o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną:
Zakład Remontowo Budowlany Czop Wiesław
33-386 Podegrodzie 210A


dla CZĘŚCI 2 - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Moszczenicy Niżnej o salę gimnastyczną wraz z infrastrukturą techniczną:
Zakład Usługowy Instalacji Sanitarnej C.O. i Gaz Marcin Pietryszka
Brzezna 273, 33-386 Podegrodzie

Więcej informacji: tutaj

____________________________________________________________________________________________

Sierpień 2017

Ogłoszenie przetargu

Więcej informacji: tutaj