• slider1.jpg

Urząd miejski

Projekty współfinansowane z funduszy zewnętrznych


 


Projekty realizowane przez Gminę Stary Sącz, współfinansowane z funduszy zewnętrznych

(europejskich oraz krajowych)

RPO WM:

1. Enklawa przyrodnicza BOBROWISKO (RPO 6.2 A) 

2. STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ w Starym Sączu 

3. TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W BARCICACH 

4. WYMIANA KOTŁÓW WĘGLOWYCH NA  GAZOWE  w Gminie Stary Sacz 

5. PARK & RIDE 

6. CENTRA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU na Miejskiej Górze 

7. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu, Etap 1: Rozbudowa o salę gimnastyczną z zapleczem 

8. Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Barcicach wraz z infrastrukturą techniczną 

9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 969 polegającej na budowie ronda wraz z budową drogi gminnej dojazdowej do Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu

10. Głęboka modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. J. Słowackiego w Starym Sączu

PROW:

1. DROGA W BARCICACH - PROW 

2. PLAC ZABAW I BOISKO WIELOFUNKCYJNE - GOŁKOWICE DOLNE - LGD

3. Budowa kompleksu rekreacyjno-turystycznego w Łazach Biegonickich

4. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1530K Barcice – Wola Krogulecka na odcinku w km ok 0+000 – 0+290 wraz z budową parkingu

5. Boisko wielofunkcyjne w Barcicach

6. Wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich przy zabytkowej kaplicy pw. N.M.P Wspomożenie Wiernych na działce nr 3445/3 w Starym Sącz

MSiT:

1. MSiT – LKS „BARCICZANKA"

2. MSiT – Budowa boiska w Mostkach 

3. MSIT- BOISKO przy ulicy Bandurskiego 

4. Budowa dwóch sal gimnastycznych przy Szkołach Podstawowych w Moszczenicy i Gaboniu

Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020:

1.  Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast

2. Odkrywanie zatartych śladów historii – po Starym Sączu i Lewoczy szlakiem tajemnic 

3. Skarby przyrody pogranicza

4. Przystanek kultura

5. Szlakiem średniowiecznych mnichów - po Starym Sączu i Lewoczy

Pozostałe:

1. Rewitalizacja – GPR 2016-2020

2. Miasteczko Ruchu Drogowego w Barcicach

3. Inter-aktywni w Gminie Stary Sącz

4. Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

5. Standardy obsługi inwestora w Małopolsce

6. Zdalna Szkoła +

7. Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Stary Sącz

8. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych


Oficjalny portal Unii Europejskiej →

Serwis Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego →

PROW w Małopolsce →

Ministerstwo Sportu i Turystyki →

INTERREG PL-SK →

Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” →