• slider1.jpg

Zadania dofinansowane z WFOŚiGW w Krakowie

                

Zadania dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nazwa zadania: Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska - Bezpieczny Strażak"

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 9.639,76 zł (słownie złotych: dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć 76/100)

Kwota dotacji: 4.819,00 (słownie złotych: cztery tysiące osiemset dziewiętnaście 00/100)

 


Nazwa zadania: Program częściowego dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych z terenu Gminy Stary Sącz (Łazy Biegonickie, Barcice Dolne, Barcice, os. Cyganowice oraz os. Jana Pawła II w Starym Sączu)

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 1 157 739 zł (słownie złotych: jeden milion sto pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć)

Kwota pożyczki: 941 251 zł (słownie złotych: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden)

Nazwa zadania: Program częściowego dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych dla osób fizycznych z terenu Gminy Stary Sącz (Przysietnica)

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 601.470,00 zł (słownie złotych: sześćset jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt 00/100 )

Kwota pożyczki: 489 000 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy)

Nazwa zadania: Częściowe dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Stary Sącz, w miejscowościach: Łazy Biegonickie, Barcice, Barcice Dolne, Przysietnica oraz w Starym Sączu

Zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Koszt kwalifikowany: 615.000,00 zł (słownie złotych: sześćset piętnaście tysięcy 00/100)

Kwota pożyczki: 500.000,00 zł (słownie złotych: pięćset tysięcy 00/100)

 


PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE"

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Wkrótce spotkanie w Starym Sączu. Harmonogram spotkań mozna śledzić.

www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/harmonogram-spotkan/

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił oddział zamiejscowy w Nowym Sączu. Oddział będzie obsługiwał rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” w zakresie doradztwa oraz przyjmowania wniosków.
Oddział jest czynny od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00

Dane teleadresowe:


Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu

ul. Wiśniowieckiego 127, pok.101
33-300 Nowy Sącz

kontakt:
dr Magdalena Kuźniakowska-Jasińska 
tel. 507 228 203,

e-mail: magdalena.kuzniakowska@wfos.krakow.pl