• slider1.jpg

Wielcy ludzie i ich dziedzictwo...

„Wielcy ludzie i ich dziedzictwo. Święta Kinga i Mistrz Paweł w historii swoich miast”

Projekt realizowany przez Miasto Lewocza (partner wiodący) i Gminę Stary Sącz (partner), współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020

 


Publikacje w witrynie internetowej stary.sacz.pl:

Zabierzemy was w podróż w czasie →

"Omnia beneficia" rozbrzmiewa nad Starym Sączem →

Piękno wspólnej krainy - Polska i Słowacja →

100 tysięcy euro dla Starego Sącza i Lewoczy →