• slider1.jpg

Sprzedaż - dzierżawa

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego.


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego w Przychodni Zdrowia w Gołkowicach Dolnych.


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 48/7 o powierzchni 0,0982 ha położona w Starym Śączu objęta księgą wieczystą numer NS1S00136110/9.  

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (druk).


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położnej w Starym Sączu stanowiącej działkę ewidencyjną numer 36/59 o powierzchni 0,2788 ha objętej księgą wieczystą numer NS1S/00100696/9.


Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz położonych w Starym Sączu, składających się z działek ewidencyjnych 253/5 o pow. 0,1504 ha obj. KW NS1S/00002620/9; 251/5 o pow. 0,2061 ha obj. kw NS1S/00145143/5; 250/7 o pow. 0,1828 ha obj. kw NS1S/00143037/5; 248/5 o pow. 0,1120 ha obj. KW NS1S/00143037/5; 245/9 o pow. 0,1318 ha obj. kw NS1S/00063253/0.


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 188/2 o pow. 0,3328 ha, obj. KW nr NS1S/00056868/2


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, dz. ewid.: 48/8 o pow. 0,2124 ha


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, dz. ewid.: 48/6 o pow. 0,0928 ha


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz położonych w Starym Sączu, składających się z dz. ewid.: 253/5 o pow. 0,1504 ha, 251/5 o pow. 0,206 ha, 250/7 o pow. 0,1828 ha, 248/5 o pow. 0,1120 ha, 245/9 o pow. 0,1318 ha


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 31.10.2018 r. dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2018 r.


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonych w Starym Sączu, oznaczonych nr. dz. ewid. 245/8 o pow. 0,1994 ha; 255/2 o pow. 0,2180 ha; 2489/4 o pow. 0,0980 ha; 250/6 o pow. 0,1570; 251/4 o pow. 0,1917 ha; 253/4 o pow. 0,1504


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr. dz. ewid. 2467/7 o pow. 0,3342 ha, obj. KW nr NS1S/00120784/9


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr. dz. ewid. 2479/8 o pow. 0,1984 ha, obj. KW nr NS1S/0007876/1 


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr dz. ew. 2401/4 o pow. 0,7473 ha


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerami działek ewid. 55/6 o pow. 0,0520 ha i 55/7 o pow. 0,2004 ha, objętych KW nr NS1S/00063745/6


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz, położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon. Cena wywoławcza wynosi 1666000,00 zł + podatek VAT zgodny z obowiązującymi przepisami, razem 2049180,00 zł brutto →


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 754/18 o pow. 0,1011 ha objętej księgą wieczystą numer NS1S/00067146/5 →

Komunikat Burmistrza Starego Sącza. Działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147) Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że w dniu 18 września 2017 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.  

Odpowiedź na zapytanie dotyczące drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz →

Informacja z 24.08.2017 r. o zapytaniach w związku z ogłoszonym drugim przetargiem ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu oznaczonej numerami działek ewidencyjnych 41/2, 44/7, 45/7  

♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (położonej w Starym Sączu przy ul. Wielki Wygon) →

♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz (położonej w Starym Sączu przy zbiegu ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego i ul. Wielki Wygon) →