• slider1.jpg

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne...

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 

 

Rok  2013

- konsorcjum firm:  SITA Małopolska Sp. z o. o. Kraków,  ul. Kosiarzy 5 a

- NOVA Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 12.

Rok 2014

- konsorcjum firm: - SITA Małopolska Sp. z o. o. Kraków,  ul. Kosiarzy 5 a

- NOVA Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 12.

Rok 2015

- konsorcjum firm:  SITA Małopolska Sp. z o. o. Kraków,  ul. Kosiarzy 5 a

- NOVA Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 12.

- konsorcjum firm: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków  - AVR S.p.A. z siedzibą  Via F.Tensi, 116, 00133 Rzym.

Rok 2016

- konsorcjum firm: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków 

- AVR S.p.A. z siedzibą  Via F.Tensi, 116, 00133 Rzym.

Rok 2017

- AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków   

 

 

Informacja o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania: 

 

Rok 2013 

- „NOVA” Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120

-  „KOMPOSTECH”  S.C. - Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4a 

-  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach, ul. Przemysłowa 7 

Rok 2014 

- „NOVA” Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120 

-  „KOMPOSTECH”  S.C. - Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4a 

-  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach, ul. Przemysłowa 7

Rok 2015

- „NOVA” Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 12 

-  „KOMPOSTECH”  S.C. - Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4a

-  Zakład Zagospodarowania Odpadów w Gorlicach, ul. Przemysłowa 7

Rok 2016

- „NOVA” Sp. z o.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu, ul. Tarnowska 120

-  „KOMPOSTECH”  S.C. - Nowy Sącz, ul. Wiklinowa 4a

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierająca:

– firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów:

Stary Sącz – Piaski  - rejon składowiska odpadów komunalnych i drogi krajowej nr 87 w kierunku Piwnicznej

 

Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący  z gospodarstw domowych, zawierający firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy:

 

Rok  2013

- konsorcjum firm:  SITA Małopolska Sp. z o. o. Kraków,  ul. Kosiarzy 5 a

- NOVA Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 12.

Punkt selektywnego  zbierania odpadów komunalnych: Stary Sącz – Piaski  - rejon składowiska odpadów komunalnych i drogi krajowej nr 87 w kierunku Piwnicznej 

Rok 2014

- konsorcjum firm: - SITA Małopolska Sp. z o. o. Kraków,  ul. Kosiarzy 5 a

- NOVA Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 12.

Punkt selektywnego  zbierania odpadów komunalnych: Stary Sącz – Piaski  - rejon składowiska odpadów komunalnych i drogi krajowej nr 87 w kierunku Piwnicznej 

Rok 2015

- konsorcjum firm:  SITA Małopolska Sp. z o. o. Kraków,  ul. Kosiarzy 5 a

   NOVA Sp. z o.o. Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 12.

- konsorcjum firm: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków

    AVR S.p.A. z siedzibą  Via F.Tensi, 116, 00133 Rzym.

Punkt selektywnego  zbierania odpadów komunalnych: Stary Sącz – Piaski  - rejon składowiska odpadów komunalnych i drogi krajowej nr 87 w kierunku Piwnicznej

Rok 2016

- konsorcjum firm: AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków 

- AVR S.p.A. z siedzibą  Via F.Tensi, 116, 00133 Rzym.

Punkt selektywnego  zbierania odpadów komunalnych: Stary Sącz – Piaski  - rejon składowiska odpadów komunalnych i drogi krajowej nr 87 w kierunku Piwnicznej 

Rok 2017

- AVR Sp. z o. o.  z siedzibą, ul. Józefa Dietla 93/4, 31-031 Kraków 

Punkt selektywnego  zbierania odpadów komunalnych: Stary Sącz – Piaski  - rejon składowiska odpadów komunalnych i drogi krajowej nr 87 w kierunku Piwnicznej