• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Poniedziałek, 01 lutego 2016

  Nowa organizacja ruchu na ulicy 11 Listopada

  Uwaga: 0d 8 lutego 2016 roku na jednokierunkowej ulicy 11 Listopada w Starym Sączu obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul. Krakowską w stronę Rynku.

 • Gmina Stary Sącz wraz z Województwem Małopolskim w styczniu br. rozpocznie realizację  projektu nauki jazdy na nartach JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ. W  ramach  projektu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu od 28 stycznia rozpoczną naukę jazdy na nartach.

 • Burmistrz Jacek Lelek uczestniczył w spotkaniu na szczeblu subregionalnym dotyczącym weryfikacji wstępnej Kart Projektów Subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 • Wtorek, 19 stycznia 2016

  Konkurs o parkach krajobrazowych

  W piątek 15 stycznia br. w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu został przeprowadzony ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, zorganizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.                  

 • Wtorek, 05 stycznia 2016

  Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

  Zarząd Powiatu Nowosądeckiego otworzył w styczniu br. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, z darmowymi konsultacjami, w zakresie od prawa pracy i przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej poczynając, do spraw karnych, administracyjnych i rodzinnych. OGŁOSZENIA, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XVI Posiedzeniu Rady 1 lutego 2016 roku ►


♦ Informacja o rozliczeniu przez Kluby Sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu ►


♦ Informacja na temat wyboru ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ►


♦ Informacja o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 roku ►

♦ Informacje ZOFAS dotyczące kryteriów i harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli gminnych ►


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza kolejny nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2016 roku w ramach projektu pn. „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” -  Szwajcarsko-Polski Programu Współpracy


♦ FIO Małopolska Lokalnie - konkurs grantowy dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych z terenu województwa (spotkanie/szkolenie 5 lutego w starostwie - nabór wniosków do 15 kwietnia!) ►
♦ Urząd Statystyczny w Krakowie informuje o Statystycznych Badaniach Rolniczych w 2016 r. (formularze można wypełniać samodzielnie na stronie internetowej) ►
♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o XIV Ogólnopolskim Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne (formularze w siedzibie placówki i na stronie internetowej) ►

♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach 22.01-19.02.2016 zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3 ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach 21.01-19.02.2016 zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mostki ►


♦ Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza z 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów przydzielania wolnego limitu w ramach ustalonej uchwałą Rady Miejskiej w Starym Sączu liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych ►
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Uwaga: Nowe zasady (od 18 lipca 2015 roku) ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd.


  

  


     Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 


       

  

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI