• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Niedziela, 21 sierpnia 2016

  Wyśmienita zabawa pierwszego dnia Jarmarku

  W sobotę 20 sierpnia rozpoczął się dwudniowy 8. Starosądecki Jarmark Rzemiosła, z nadzwyczajnym, widowiskowym wjazdem do Rynku prowadzonej przez Laszló Zoltana „węgierskiej sztafety konnej”, która dla uczczenia 333. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej odbyła przejazd z Węgier via Kahlenberg w Wiedniu do Starego Sącza.

 • Piątek, 12 sierpnia 2016

  Do ścieżek rowerowych coraz bliżej

  W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie spotkali się reprezentanci samorządów, przez które przebiegać będą projektowane trasy rowerowe EuroVelo 11 i VeloDunajec. W spotkaniu wziął udział zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki. Ustalano przebiegi i harmonogram realizacji obydwu tras rowerowych.

 • Towarzystwo Miłośników Starego Sącza oraz Krynickie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Stary Sącz – kreatywnie”. Pierwsza edycja nosi tytuł „Spuścizna św. Kingi".

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wyraził zgody na udostępnienie środków Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „KAWKA". Gmina Stary Sącz nie ma więc możliwości przystąpienia do tego programu i pozyskania dotacji na wymianę pieców. 

 • Piątek, 05 sierpnia 2016

  W Starym Sączu znów koncertowo

  13 sierpnia (sobota) o godz. 19.00 na dziedzińcu zespołu ss. Klarysek ze specjalnym koncertem dla Starosądeczan wystąpi Orkiestra i Chór Filharmonii Dziecięcej z Siedmiogrodu. Wstęp na koncert jest wolny.

 • Czwartek, 04 sierpnia 2016

  XI Międzynarodowy Plener Malarski

  Jak co roku artyści z całego świata spotykają się w Starym Sączu na plenerze malarskim. Wyjątkowy klimat miasta i okolic jest inspiracją do tworzenia wyjątkowych dzieł, które powiększają dorobek kulturalny regionu.

 • Osiemnastu węgierskich jeźdźców pokona niemal 700 km i dotrze do Starego Sącza 20 sierpnia na 8. Starosądecki Jarmark Rzemiosła. Huzarzy przywiozą list do Marysieńki od króla Jana III Sobieskiego, pamiątkową flagę przygotowaną specjalnie na 333. rocznicę odsieczy wiedeńskiej i szablę symbolicznie przypominającą wiedeńską wiktorię. INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

♦ Uwaga! Od 12 lipca do 31 sierpnia przebudowa skrzyżowania ulic Szewska – Batorego


♦ Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego położonej w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 18 ►


♦ Apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły ►


♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza w wynikach konsultacji realizacji zadania publicznego: „Rozwój Aktywności Fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz. Cykl imprez i szkoleń popularyzujących tenis ziemny” złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Poprad” w Starym Sączu ►


♦ Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXIII Posiedzeniu Rady 8 sierpnia 2016 roku


♦ W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes KRUS w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 20 czerwca 2016 r. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz wraz z mapą obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji


♦ Komunikat Burmistrza Starego Sącza w związku z przebudową ulicy Cyganowickiej, drogi Barcice – Cyganowice i mostu nad Popradem w Popowicach ►


♦ Uwaga: Akcja portalu DuzaRodzina.pl „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny” ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+ ►


♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o konkursie: W rolnictwie można pracować bezpieczniej
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Uwaga: Nowe zasady (od 18 lipca 2015 roku) ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


  


      Piszą o nas, mówią, pokazują:

 

 


       


Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI