• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Poniedziałek, 25 lipca 2016

  Zostań posiadaczem Karty Seniora

  Ukończyłeś 60 rok życia? Zgłoś się po Ogólnopolską Kartę Seniora, która uprawnia do zniżek  na terenie całej Polski. Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. Wśród partnerów znajdują się m.in: uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-medyczne jak i kulturalne (kina, teatry, muzea) oraz akademie językowe i wiele innych przedsiębiorstw.

 • 50 lat temu w Sanktuarium Świętej Kingi mszę św. podczas uroczystości związanych z 1000-leciem chrztu Polski celebrowali kardynał Stefan Wyszyński i arcybiskup Karol Wojtyła, wówczas metropolita krakowski. Wczoraj po centralnych uroczystościach odpustowych w bramie klasztoru sióstr Klarysek odsłonięto tablicę upamiętniającą to wydarzenie.

 • Poniedziałek, 25 lipca 2016

  Projekt wsparcia niepełnosprawnych

  Trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu Wielkopolskiej Grupy Prawniczej pn. „Rozpocznij od nowa! - projekt dla osób do 29 roku życia z terenu województwa małopolskiego”.

 • Piątek, 22 lipca 2016

  Międzynarodowe Seminarium Naukowe

  Na seminarium zapraszają: Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka KUL (Lublin), Institut de la Philosophie Classique (Paryż), Wydział Teologiczny UMK (Toruń), Klub Fides et Ratio (Stary Sącz), Urząd Miasta Nowego Sącza – Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Społecznych oraz Urząd Miejski w Starym Sączu.

 • W czwartkowy wieczór setki osób - pielgrzymów, rodzin, które ich goszczą i starosądeczan – bawiło się w rynku na koncercie specjalnie przygotowanym dla młodzieży z Włoch, która przyjechała do Starego Sącza.

 • Diecezjalny Dzień Wspólnoty w Starym Sączu będzie najważniejszym wydarzeniem Tygodnia Misyjnego w diecezji tarnowskiej przed Światowymi Dniami Młodzieży.

 • Poniedziałek, 25 lipca 2016

  Cały świat w Starym Sączu

  Kilkanaście tysięcy osób, młodzież z 20 krajów i 5 kontynentów - Diecezjalny Dzień Wspólnoty przygotowujący młodzież do spotkania z papieżem Franciszkiem w Krakowie, Stary Sącz zapamięta bardzo długo.


Uwaga! Od 12 lipca do 31 sierpnia przebudowa skrzyżowania ulic Szewska – Batorego ►

Starosądecki Jarmark Rzemiosła - zapraszamy na Rynek w Starym Sączu 


 INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

♦ W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes KRUS w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie ►


♦ Ogłoszenie Marszałka Małopolski o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ►


♦ Burmistrz Starego Sącza informuje o wynikach konsultacji oferty realizacji zadania publicznego „Skuteczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – czyli radość z edukacji”, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu ►
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXII Sesji Rady 27 czerwca 2016 r. ►
♦ Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o rozpoczęciu 27 czerwca 2016 r. konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz ►

♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pt.: „Skuteczny Uniwersytet Trzeciego Wieku – czyli radość z edukacji”, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 20 czerwca 2016 r. o rozpoczęciu konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Stary Sącz wraz z mapą obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o drugim wyłożeniu do wglądu publicznego od 27 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4” zwanej dalej jako, mpzp „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4 A”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ►


♦ Komunikat Burmistrza Starego Sącza w związku z przebudową ulicy Cyganowickiej, drogi Barcice – Cyganowice i mostu nad Popradem w Popowicach ►


♦ Uwaga: Akcja portalu DuzaRodzina.pl „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny” ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+ ►


♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o konkursie: W rolnictwie można pracować bezpieczniej
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Uwaga: Nowe zasady (od 18 lipca 2015 roku) ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


  


      Piszą o nas, mówią, pokazują:

 

 


       


Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI