• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • W środę 14 stycznia w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie prezydentów i burmistrzów miast, które odwiedził św. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu. Kardynał Kazimierz Nycz ogłosił hasło XV Dnia Papieskiego w Polsce.

 • Od 10 stycznia mieszkańcy Gminy Stary Sącz mają możliwość zgłaszania własnych pomysłów na inwestycje i inne inicjatywy publiczne, które zostaną sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest 400 tys. zł, a to w jaki sposób zostaną one wydane zależy wyłącznie od mieszkańców, którzy w głosowaniu ocenią propozycje.

 • Poniedziałek, 05 stycznia 2015

  WAŻNE! Informacja o podstawowej opiece zdrowotnej

  Burmistrz Starego Sącza informuje, iż wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Stary Sącz podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 rok w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej.

 • W Operze Krakowskiej odbyła się na początku grudnia uroczystość związana z zakończeniem III edycji konkursu „Małopolska Szkoła z Pasją”, w ramach którego nagradzane są szkoły wyjątkowo zaangażowane w pracę z uczniem.

 • Wtorek, 09 grudnia 2014

  Utalentowany biegacz w szkole w Gaboniu

  Burmistrz Jacek Lelek przyjmował 8 grudnia jedenastoletniego Kacpra Marczyka ze Szkoły Podstawowej w Gaboniu, zwycięzcę Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Nowym Targu. Uczniowi towarzyszyli: dyrektor szkoły Elżbieta Kruczek, nauczyciel wf Piotr Wańczyk, sołtys i radny Mirosław Garbacz.

 • Na drugim posiedzeniu w siódmej kadencji 8 grudnia 2014 roku Rada Miejska w Starym Sączu powołała radnych do sześciu komisji stałych. Burmistrz Jacek Lelek przedłożył radnym projekt budżetu gminy na przyszły rok.

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY
Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej w związku z otwartym konkursem ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2015 roku - prowadzenie Muzeum Regionalnego w Starym Sączu w latach 2015-2017 ►
Komunikat Burmistrz Starego Sącza o wywieszeniu 14 stycznia 2015 r. wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ►
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu informuje, że od stycznia 2015 r. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą realizowane 21, 22 oraz 23 dnia każdego miesiąca. Jeżeli na te dni przypadną soboty, niedziele bądź inne wolne dni, w kolejne najbliższe dni robocze
Od stycznia 2015 roku jarmarki na Targowisku Miejskim przy ul. Wielki Wygon (zarządzanym przez MZGK w Starym Sączu) odbywają się w każdą środę

Burmistrz Starego Sącza podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2015 wykazu kąpielisk w Starym Sączu, długości sezonu kąpielowego, i zaprasza do składania uwag oraz propozycji zmian projektu uchwały ►


Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na III Posiedzeniu Rady 30 grudnia 2014 roku ►


Uwaga: Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w styczniu i lutym 2015 roku


Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w latach 2015 - 2017 przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ►


Refarat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu informuje, że wysokość stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok nie uległa zmianie. Podatki należy wpłacać na konto: BS w Starym Sączu nr 23 8816 0001 2001 0000 0013 0045


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI