• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

♦ Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Starym Sączu w dniu 26 lipca 2015 r. ►

Nowe zasady od 18.07.2015 roku ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej w formie blachy w zamian za demontaż azbestu z pokrycia nieruchomości


Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku ►


Informacja MZGK w Starym Sączu o zmianie podmiotu świadczącego usługę odprowadzania ścieków z terenu Starego Sącza ►

Dotacja na realizację zadania „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” (edycja 2015) ►


Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom ►


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►
 

  


     Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 


    

Kalendarz imprez