• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

  • Na hali sportowej Zespołu Szkół w Barcicach rozegrany został 20 marca br. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Starego Sącza. Był to ostatni etap rozpoczętego w dniu 19 lutego XI Memoriału Jana Gryźlaka.

  • Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” zaprasza na XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w środę 25 marca 2015 roku o godz. 16.30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy.

  • Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, w Zespole Szkół w Barcicach (na jedynej szkolnej strzelnicy w regionie) odbyły się 5 marca zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego i okolicznościowa uroczystość, pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka.

  • Praca z młodzieżą metodyką harcerską jest jedną z najefektywniejszych form wychowawczych. Biwak, obóz harcerski, kształtują cechy charakteru, uczą, rozwiją intelektualnie, duchowo i fizycznie. Tegoroczna Harcerska Akcja Zimowa środowiska ZHR przy Zespole Szkół w Barcicach odbyła się w formie biwaku.

  • W remizie OSP w Starym Sączu odbyły się 3 marca br.  eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  pn. „Młodzież  Zapobiega Pożarom”,  zorganizowane we współpracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, Zarządu  Gminnego Związku OSP RP  w Starym Sączu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

  • W Halowych Mistrzostwach Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Piłce Nożnej Chłopców regionu nowosądeckiego, pod patronatem Burmistrza Starego Sącza, zwyciężyła drużyna 6-33 ŚHP Nowy Sącz.

  • W dniach od 20 do 24 lutego zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki gościł w Tokio, w Galerii Art 3331, na otwarciu wystawy prac prof. Mariana Nowińskiego (komisarza starosądeckiego pleneru) i Onji Tae. Spotkał się także z burmistrzem Ishikawa Masami.

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY
♦ Burmistrz Starego Sącza informuje o możliwości wzięcia udziału w konkursie (z nagrodami) w ramach projektu „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszarów województwa małopolskiego” ►

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na V Posiedzeniu Rady w dniu 23 marca 2015 roku ►


Burmistrz Starego Sącza ogłasza sprzedaż w trybie przetargu publicznego pisemnego samochodu osobowego marki Honda Civic 1.8 MR’06 Comfort, rok produkcji 2007

 Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gołkowice Górne 10


Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia16 lutego 2015 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Urzęd Miejski w Starym Sączu informuje, że wysokość stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok nie uległa zmianie. Podatki należy wpłacać na konto: BS w Starym Sączu nr 23 8816 0001 2001 0000 0013 0045


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 

 

Kalendarz imprez