• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Małopolska Organizacja Turystyczna anonsuje portal promujący subregion gorlicko-sądecki, z kompendium wiedzy o regionie, m.in. z informacją o atrakcyjnych obiektach, trasach turystycznych i najważniejszych wydarzeniach oraz mobilną aplikacją.

 • Wtorek, 09 grudnia 2014

  Utalentowany biegacz w szkole w Gaboniu

  Burmistrz Jacek Lelek przyjmował w poniedziałek 8 grudnia jedenastoletniego Kacpra Marczyka ze Szkoły Podstawowej w Gaboniu, zwycięzcę Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Nowym Targu. Uczniowi towarzyszyła dyrektor szkoły Elżbieta Kruczek, nauczyciel wf Piotr Wańczyk, sołtys i radny Mirosław Garbacz.

 • W Operze Krakowskiej odbyła się na początku grudnia uroczystość związana z zakończeniem III edycji konkursu „Małopolska Szkoła z Pasją”, w ramach którego nagradzane są szkoły wyjątkowo zaangażowane w pracę z uczniem.

 • „Królowa Śniegu” na podstawie baśni H. Christiana Andersena, w reżyserii Łukasza Głąba zainaugurowała 4 grudnia historyczno-kostiumowy Teatr Storia w Starym Sączu. Spektakl będzie wystawiony ponownie 6 grudnia, 28 grudnia i 4 stycznia (wszystkie przedstawienia o godz. 17) .

 • Piątek, 28 listopada 2014

  Ślizgawka miejska pod lipami na Rynku

  Do 28 lutego w godzinach od 11 do 20 można korzystać ze sztucznego (syntetycznego) lodowiska na Rynku Starego Sącza. Kasa i wypożyczalnia łyżew czynne od godz. 10:45. Szczegóły (cennik, regulaminy, rezerwacja telefoniczna, itd.) na stronach Informacji Turystycznej.

 • Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu we współpracy z Lokalną Grupą Działania Wielicka Wieś proponują w ramach projektu Akademia Młodego Odkrywcy… zwiedzanie i aktywną formę wypoczynku z wykorzystaniem aplikacji questowej na Androida. Więcej na stronie „Bramy Beskidu”.

 • W wyborach 16 listopada 2014 r. Jacek Lelek uzyskał 6504 tj. 73,4% głosów ważnych i będzie nadal sprawował urząd Burmistrza Starego Sącza. W Radzie Miejskiej zasiądzie siedemnastu radnych z „Gminnego Porozumienia Wyborczego” Jacka Lelka, dwóch z „Prawa i Sprawiedliwości”, dwóch z „Samorządnego Starego Sącza”.

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „GNIAZDO” i kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu, dotyczace firmy "MONIT"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 16.12.2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego Sącza”►

Informacja Burmistrza Starego Sącza o zakończeniu konsultacji rocznego „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” ►


Refarat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu informuje, że wysokość stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok nie uległa zmianie (obowiązują stawki uchwlone na 2013 rok). Druki deklaracji i informacji podatkowych bez zmian. Podatki należy wpłacać na konto: BS w Starym Sączu nr 23 8816 0001 2001 0000 0013 0045


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego od 27 listopada do 30 grudnia 2014 roku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5” oraz zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE” ►


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►

 

Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez