• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Od 28 lutego ARiMR przyjmować będzie wnioski na restrukturyzację małych gospodarstw

 • Wtorek, 19 lutego 2019

  Z oświadczeniem po dopłaty

  W tym roku po raz drugi rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet -za  pomocą  aplikacji eWniosekPlus. Właścicielom  małych gospodarstw pozostawiono, tak jak było to w 2018 r., możliwość złożenia oświadczenia. Agencja będzie je przyjmowała od 15 lutego do 14 marca 2019 r.

 • Poniedziałek, 18 lutego 2019

  9 Festiwal Podróży i Przygody Bonawentura

  Eksploracje jaskiń (Krzysztof Starnawski), eksploracje literacko-kulturalne (Mariusz Szczygieł), pokazy, filmy podróżnicze i podróżowanie według ... influenserów i blogerów. Będzie się działo.

 • Poniedziałek, 18 lutego 2019

  Konwent wójtów i burmistrzów - reaktywacja

  Burmistrz Jacek Lelek uczestniczył w konwencie wójtów i burmistrzów naszego powiatu. Oprócz starosty Marka Kwiatkowskiego i członków zarządu powiatu, wójtów i burmistrzów z naszego regionu, w spotkaniu wziął również udział Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego wprowadza I stopień zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza i ostrzega o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla stężenia 24-godzinnego pyłu PM10 oraz związanego z nim wysokiego stężenia pyłu PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

 • Poniedziałek, 11 lutego 2019

  Dyżury pracowników LGD w Gminach

  W ramach działania komunikacyjnego: Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji rozliczania projektów zaplanowano spotkania szkoleniowo–doradcze w poszczególnych gminach.

 • Burmistrz Starego Sącza informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, dotację celową na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku otrzymały następujące Kluby Sportowe:

 • W siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego, odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli gmin, które mają na swoim terenie Specjalne Strefy Ekonomiczne i firm, które w nich zainwestowały.

 • Burmistrz Starego Sącza informuje, że na podstawie Uchwały Nr XVI/159/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Stary Sącz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wpłynęły trzy wnioski o przyznanie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku.


 


ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego →


Informacja o wynikach konsulatcji społecznych w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.


♦ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 3.01.2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (zabezpieczenie brzegów potoków) w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadań w zakresie projektu małej retencji górskiej w Nadleśnictwie Stary Sącz w latach 2016-2022 – cz. 3" →
♦ Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na IV Sesji Rady w dniu 31 grudnia 2018 roku →

♦ Wykaz dróg w Gminie Stary Sącz przewidzianych do utrzymania w sezonie zimowym 2018/2019 →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. → 


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI