• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Spektakl „Jakobi i Leidental” z warszawskiego Teatru Powszechnego, w sobotę 22 listopada o godz. 19, otwiera scenę teatralną w starosądeckim Sokole. W czwartek 4 grudnia odbędzie się premierowe przedstawienie „Królowa śniegu” realizowane przez Teatr Storia w Starym Sączu.

 • Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu we współpracy z Lokalną Grupą Działania Wielicka Wieś proponują w ramach projektu Akademia Młodego Odkrywcy… zwiedzanie i aktywną formę wypoczynku z wykorzystaniem aplikacji questowej na Androida… Więcej na stronie „Bramy Beskidu”.

 • Środa, 19 listopada 2014

  Nowy przewodnik po starosądeckich muzeach

  Towarzystwo Miłośników Starego Sącza wydało „Przewodnik po Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli oraz Muzeum Księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu”. Autorem przewodnika jest Andrzej Długosz.

 • Duży staw i mniejsze przyległe w obszarze u ujścia Popradu do Dunajca, zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, zostały zarybione kilkuset sztukami „świątecznych ryb”.

 • Piątek, 14 listopada 2014

  Kapliczka świętego Antoniego po renowacji

  Kapliczka św. Antoniego na lipie przy zbiegu ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Jagiellońskiej odzyskała blask. To pierwsza z kilkunastu kapliczek zaplanowanych do odnowienia przez Hufiec Pracy w Starym Sączu.

 • Czwartek, 13 listopada 2014

  Szansa poprawy dostępu do usług mobilnych

  Jeden z największych operatorów komórkowych w Polsce planuje poprawę zasięgu sieci telefonii komórkowej w gminie poprzez budowę stacji bazowej w Moszczenicy Wyżnej do końca 2015 roku.

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego od 27 listopada do 30 grudnia 2014 roku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5” oraz zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE” ►


Uwaga: ANKIETA zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Małopolskie konkursy dla organizacji społecznych: „Amicus Hominum” oraz „Kryształy Soli” o nagrody samorządu i marszałka województwa (regulaminy, formularze, nagrody…) ►


Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Departament Zarządzania Projektami i Programami Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączuinformuje o bezpłatnym szkoleniu biznesowym finansowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Decyduje kolejność rejestracji ►


Obwieszczenie o uchwałach podjętych na 52. Posiedzeniu Rady Miejskiej w Starym Sączu 27 października 2014 roku ►


Komunikat Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Sącz" ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►

 

Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez