• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek w najbliższy poniedziałek na uroczystej gali  w Teatrze Narodowym w Warszawie odbierze z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy rozporządzenie uznające Stary Sącz za Pomnik Historii.

 • W starosądeckim muzeum pojawiły się intrygujące obrazy słynnej przedstawicieli art brut Marii Wnek urodzonej w Olszance oraz jedyna zachowana sutanna po księdzu prof. Jozefie Tischnerze. Szesnaście obrazów uznanej w świecie nieprofesjonalnej artystki wypożyczył na czas nieokreślony prywatny kolekcjoner.

 • Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu zakończyła realizację projektu - realizując cykl szkoleń - „Aktywni i kreatywni” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Partnerstwo dla Książki.

 • Wtorek, 27 listopada 2018

  Radość pomagania

  W poniedziałek 26 listopada w gabinecie burmistrza Jacka Lelka gościła starosądecka młodzież szkolna, która wraz z księdzem katechetą Tomaszem Chrupkiem po raz trzeci organizuje pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin, w formie „Szlachetnej paczki”.

 • Czwartek, 22 listopada 2018

  Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu

  W czwartek 22 listopada 2018 roku w sali starosądeckiego „Sokoła” odbyła się sesja Rady Miejskiej rozpoczynająca prace w kadencji 2018-2023. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie. Ślubował też burmistrz Jacek Lelek, już po raz trzeci od stycznia 2012 r.

 • Poniedziałek, 19 listopada 2018

  Program "Czyste powietrze"

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie uruchomił oddział zamiejscowy w Nowym Sączu. Oddział obsługuje rządowy program priorytetowy „Czyste Powietrze” w zakresie doradztwa oraz przyjmowania wniosków.

 • W listopadzie br. odbyło się podniosłe podpisanie umowy darowizny części księgozbioru pomiędzy darczyńcą Andrzejem Długoszem, a obdarowaną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, reprezentowaną przez dyrektora tej placówki Marię Sosin.

 • Wtorek, 13 listopada 2018

  Rekord dla Niepodległej

  XVII Niepodległościowe Biegi Przełajowe miały w tym roku wyjatkową oprawę. Wszyscy uczestnicy utworzyli żywą mapę Polski i o godzinie 11:11 zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

 • Czwartek, 08 listopada 2018

  Świadectwo pięknego życia

  Jak co roku, tuż przed świętem 11 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W tym roku Złote Gody świętowało 31 par.

 Jeśli lubisz książki, odpowiedz na ankietę: http://czytelnicy.badanie.net/ →ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦ III Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 11 grudnia 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →

♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej →
♦ Obwieszczenie o uchwała podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na II Sesji Rady w dniu 03 grudnia 2018 roku →
♦ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni kopalnej Sk-1, zlokalizowanej na działce 139/5 w m. Stary Sącz →
♦ Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu PGWWP z 15.11.2018 r. o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody potoku "Bez nazwy z os. Kaligówka" w km 0+095 sieci gazowej średniego ciśnienia, pod dnem potoku metodą przewiertu, w m. Rytro, gmina Rytro i w m. Barcice, gmina Stary Sącz →

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →

Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) → 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI