• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • W poniedziałek 1 grudnia o godz. 17 w Sokole (St. Batorego 23) odbędzie się pierwsza w nowej kadencji sesja Rady Miejskiej w Starym Sączu zwołana w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Starego Sącza wybranych w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 2014 r.

 • Środa, 26 listopada 2014

  Szlachetna Paczka zaprasza darczyńców

  Zespół Rejonu Stary Sącz - Szlachetna Paczka 2014 poszukuje darczyńców gotowych przygotować paczkę na nadchodzące święta dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

 • Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu we współpracy z Lokalną Grupą Działania Wielicka Wieś proponują w ramach projektu Akademia Młodego Odkrywcy… zwiedzanie i aktywną formę wypoczynku z wykorzystaniem aplikacji questowej na Androida. Więcej na stronie „Bramy Beskidu”.

 • Środa, 19 listopada 2014

  Nowy przewodnik po starosądeckich muzeach

  Towarzystwo Miłośników Starego Sącza wydało „Przewodnik po Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli oraz Muzeum Księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu”. Autorem przewodnika jest Andrzej Długosz.

 • Piątek, 14 listopada 2014

  Kapliczka świętego Antoniego po renowacji

  Kapliczka św. Antoniego na lipie przy zbiegu ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Jagiellońskiej odzyskała blask. To pierwsza z kilkunastu kapliczek zaplanowanych do odnowienia przez Hufiec Pracy w Starym Sączu.

 • Duży staw i mniejsze przyległe w obszarze u ujścia Popradu do Dunajca, zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, zostały zarybione kilkuset sztukami „świątecznych ryb”.

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

Postanowienie Komisarza Wyborczego z 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Starego Sącza wybranych w wyborach przeprowadzonych 16 listopada 2014 r.


Komunikat w sprawie zapisów osób zainteresowanych demontażem pokrycia dachowego z eternitu do skorzystania z dotacji na demontaż i usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości oraz dostarczenie ich do unieszkodliwienia ►


Komunikat o obowiązkach wynikających z Prawa Budowlanego monitorowania pokrywy śnieżnej lub lodowej zalegającej na dachach, stropach, tarasach użytkowych, balkonach, itd. ►


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego od 27 listopada do 30 grudnia 2014 roku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5” oraz zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE” ►


ANKIETA zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Małopolskie konkursy dla organizacji społecznych: „Amicus Hominum” oraz „Kryształy Soli” o nagrody samorządu i marszałka województwa (regulaminy, formularze, nagrody…) ►


MARR S.A. Departament Zarządzania Projektami i Programami Lokalne Biuro Projektu w Nowym Sączu informuje o szkoleniu biznesowym finansowanym w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►

 

Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez