• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦ Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wydaniu decyzji w dniu 30 lipca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa mostu na potoku Przysietnickim wraz z budową – rozbudową drogi gminnej publicznej „Na Targowisko” w miejscowości Przysietnica →

♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na LI Sesji Rady Miejskiej 30 lipca 2018 r. →

♦ Informacja oficera prasowego 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w związku z formowaniem Wojsk Obrony Terytorialnej: Z terytorialsami bezpieczniej →


♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza z 20 czerwca 2018 r. o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym dr. gminnej nr 294204K Stary Sącz Rondo – Gołkowice Dolne →
♦ Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Sącz →

♦ Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych... →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez