• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Mieszkańcy gminy też mogą zgłaszać swoich fawortów do ustanowionej w ubiegłym roku odznaki dla osób i instytucji szczególnie zasłużonych dla Starego Sącza. Wystarczy zebrać 50 podpisów.

 • Czwartek, 23 maja 2019

  Ostrzeżenie o intensywnych opadach

  Centralne Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie informuje, iż od godz. 12:00 dnia 22.05.2019 r. do godz. 12:00 dnia 24.05.2019 r. w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu m.ni. w zlewni Dunajca, spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich.

 • Masz ciekawy pomysł na biznes? Chcesz realizować ciekawe przedsięwzięcia na terenie swojej miejscowości lub gminy? Przyjdź na spotkanie!

 • Środa, 22 maja 2019

  Partnerstwo dla książki 2019

  Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla Książki. 

 • Konwent zdominowała problematyka rozbudowy infrastruktury drogowej w regionie. Samorządowcy podpisali także deklarację o wzmocnieniu współpracy z WUP na rzecz nowych możliwości rozwoju zawodowego osób dorosłych.

 • Poniedziałek, 20 maja 2019

  Zmarł Bonifacy Wolak

  Wieloletni pracownik Urzędu Miejskiego w Starym Sączu i były kierownik Referatu Inwestycji zmarł w niedzielę w wieku 70 lat.

 • Burmistrz Starego Sącza oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Sączu zapraszana obchody Gminnego Dnia Strażaka, które odbędą się dnia 26 maja 2019 r. w Starym Sączu.


 ♦ Burmistrza Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. Sport na wesoło - zawody sportowe i festyn rodzinny dla mieskzańców Popowic. 


♦ Informacja na temat wyboru ofert w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.


♦ Gmina Stary Sącz w międzynarodowym projeckie RebelArt we włoskim Casalgrande.


♦ Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.


♦ Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem. 


♦ Zarządzenie nr 86/2019 r. Burmistrza Starego Sącz w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora


Informacja na temat wyboru ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wzakresie działalności na rzecz oósb w wieku emerytalnym.


OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 12 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. projektu zmian: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Gołkowice Dolne", Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Mostki" i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Gminy Stary Sącz - Wieś Skrudzina" wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmiuoty wymienione w art. 3 ust. 3 usatwy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


♦Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza  o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego →


Informacja o wynikach konsulatcji społecznych w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego.


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. → 


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI