• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Piątek, 22 czerwca 2018

  Zarejestruj swoje dziecko online!

  Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 roku - to prezent na Dzień Dziecka od Ministerstwa Cyfryzacji.

 • Czwartek, 21 czerwca 2018

  Plac zabaw w Gołkowicach Dolnych otwarty

  Od dzisiaj można korzystać z placu zabaw i wielofunkcyjnego boiska w Gołkowicach Dolnych przy spółdzielni mieszkaniowej "Stokrotka".

 • Czwartek, 21 czerwca 2018

  Zdalny opiekun Tele-Anioł

  Gmina Stary Sącz przystąpiła do projektu „Małopolski Tele-Anioł” realizowanego przez Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest pierwszym wdrażającym teleopiekę na tak dużą skalę w Polsce.

 • Poniedziałek, 18 czerwca 2018

  Jegomość Tischner autorytet dla pokoleń

    W Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera odbyła się 6 czerwca br. prelekcja: „Jegomość Tischner – autorytet pokoleń” z cyklu „Intelektualne horyzonty” w ramach autorskiego projektu „Odyseja pasjonatów” realizowanego przez Szkołę we współpracy z Powiatową i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu.

 • Poniedziałek, 18 czerwca 2018

  Starosądecka pantomima wyróżniona

  W dniach 11-13 czerwca br. blisko 180 uczestników z Ochotniczych Hufców Pracy w całym kraju uczestniczyło w Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży OHP – Lublin 2018, którego założeniem jest prezentacja ich umiejętności artystycznych

 • UWAGA! W załączeniu regulamin, wniosek i oświadczenia dla starających się o stypendia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła – przepustką do kariery” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020…

 • Wtorek, 12 czerwca 2018

  Gminne zawody sportowo-pożarnicze

  Tym razem areną strażackich popisów było boisko w Cyganowicach W zawodach wzięło udział siedem drużyn męskich i dwie drużyny kobiece z Gminy Stary Sącz, jedna drużyna z OSP Biegonice oraz 4 drużyny męskie z Gminy Piwniczna - Zdrój.

 • Poniedziałek, 11 czerwca 2018

  Wspinaczkę na Przehybę wygrał Portugalczyk

  To Przehyba rozdawała karty w 56. Małopolskim Wyścigi Górskim. Amaro Antunes wspiął się na naszą górę pierwszy, wywrócił klasyfikację generalną po dwóch etapach do góry nogami i wygrał cały wyścig. 

Rozkład jazdy pociągów! Od 10 czerwca dwanaście dodatkowych kursów z Nowego Sącza do Rytra oraz cztery do Starego Sącza →


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu zarządzenia porządkowego nr 152/2018 z 20 czerwca 2018 r. w sprawie nakazu zamknięcia stadionu LKS Barciczanka w Barcicach w dniu 24 czerwca 2018 r. podczas planowanego meczu klubu sportowego LKS Barciczanka z klubem sportowym Hutnik Kraków →
♦ Ogłoszenia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu w sprawie likwidacji (ew. zmiany kategorii) przejazdów kolejowo-drogowych linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów, w km 96,580 / 97,075 / 99,645 →
♦ XLIX Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →
♦ Wykaz nieruchomości (zał. do zarz. Burmistrza Starego Sącza nr 134/2018) przeznaczonych do wydzierżawienia, oddania w najem w drodze bezprzetargowej oraz sprzedaży w drodze przetargu →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr. dz. ewid. 2479/8 o pow. 0,1984 ha, obj. KW nr NS1S/0007876/1 →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr. dz. ewid. 2467/7 o pow. 0,3342 ha, obj. KW nr NS1S/00120784/9 →

♦ Informacja o obowiązku zgłoszenia pomocnika rolnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS →


♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza na konsultacje społeczne w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Stary Sącz →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej nr dz. ew. 2401/4 o pow. 0,7473 ha →
♦ Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Sącz →

♦ Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych... →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) → 


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez