• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Jeszcze dzisiaj do godziny dwudziestej trzeciej prognozowane jest wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm, porywami wiatru do 65 km/h oraz opadami gradu.

 • Poniedziałek, 30 maja 2016

  W Barcicach zielone światło dla EuroVelo 11

  Gmina Stary Sącz jest o krok od dołączenia do europejskiego zintegrowanego systemu tras rowerowych. W Barcicach, którędy przebiegać będzie trasa EuroVelo 11 załatwione są wszystkie sprawy gruntowe, tzn. przede wszystkim zgody właścicieli nieruchomości. Można więc przystąpić do prac projektowych i starań o pozwolenie na budowę.

 • W niedzielę 29 maja w Sokole odbył się entuzjastycznie przyjęty koncert z okazji „Dnia Matki”, z występami uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu oraz premierą spektaklu „Być Kobietą” w ramach projektu „Integracyjna Grupa Teatralna 2016” Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu, współfinansowanego przez Gminę Stary Sącz.

 • Niedziela, 29 maja 2016

  Podziękowania za ofiarną służbę

  W niedzielne popołudnie rynek w Starym Sączu należał do druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych. W sercu miasta jednostki OSP z całej gminy świętowały Gminny Dzień Strażaka. Burmistrz Jacek Lelek dziękował za ofiarną i trudną służbę, gratulował wyszkolenia i nagradzał strażaków ochotników.

 • Piątek, 27 maja 2016

  Gratulacje dla Tamburmajorek

  Trzecie miejsce w XVII Mistrzostwach Polski Mażoretek i Tamburmajorek zdobyły starosądeckie Tamburmajorki prowadzone przez Justynę Szkarłat. Gratulacje dziewczynom złożyli burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki.

 • Burmistrz Jacek Lelek podejmował wczoraj w Starym Sączu dr hab. Adrienne Körmendy, konsul generalną Republiki Węgierskiej w Krakowie. Rozmawiano o współpracy międzynarodowej na różnych płaszczyznach. Dwugodzinne rozmowy oznaczają, że ta współpraca może zostać wkrótce jeszcze zacieśniona i to nie tylko na niwie kulturalnej.

 • Środa, 25 maja 2016

  Głos starosądeckiej młodzieży

  Po raz czwarty w starosądeckim „Sokole” - CKiS im. Ady Sari odbyła się debata młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Stary Sącz pn. „Głos ma młodzież”, zorganizowana przez Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych, pod patronatem Burmistrza Starego Sącza.

 • Środa, 18 maja 2016

  Doglądanie inwestycji w gminie

  Do końca zmierzają niektóre inwestycje w Gminie Stary Sącz. Krótki przegląd postępu prac burmistrz Jacek Lelek rozpoczął od muru oporowego zabezpieczającego skarpę na Osiedlu Tysiąclecia. Koszt tej inwestycji, która jest już na ukończeniu, to przypomnijmy 188 tys. złotych.


 INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

 


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XX Posiedzeniu Rady 24 maja 2016 r. ►

♦ Na terenie województwa małopolskiego od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie przeciw wściekliźnie wolno żyjących lisów ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o drugim wyłożeniu do wglądu publicznego od 27 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4” zwanej dalej jako, mpzp „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4 A”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ►


♦ Komunikat Burmistrza Starego Sącza w związku z przebudową ulicy Cyganowickiej, drogi Barcice – Cyganowice i mostu nad Popradem w Popowicach ►


♦ Uwaga: Akcja portalu DuzaRodzina.pl „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny” ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+ ►


♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o konkursie: W rolnictwie można pracować bezpieczniej
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Uwaga: Nowe zasady (od 18 lipca 2015 roku) ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


  


      Piszą o nas, mówią, pokazują:

 

 

 

 

 


       

 

Kalendarz imprez