• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

  • W Halowych Mistrzostwach Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Piłce Nożnej Chłopców regionu nowosądeckiego, pod patronatem Burmistrza Starego Sącza, zwyciężyła drużyna 6-33 ŚHP Nowy Sącz.

  • Czwartek, 26 lutego 2015

    Ferie zimowe pełne atrakcji

    Placówka Wsparcia Dziennego w Starym Sączu, jak co roku zorganizowała dla dzieci w czasie ferii zimowisko o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym oraz edukacyjnym. Dla uczestników przygotowano ciekawe zajęcia na miejscu i atrakcyjne wyjazdy.

  • W dniach od 20 do 24 lutego zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki gościł w Tokio, w Galerii Art 3331, na otwarciu wystawy prac prof. Mariana Nowińskiego (komisarza starosądeckiego pleneru) i Onji Tae. Spotkał się także z burmistrzem Ishikawa Masami.

  • W dniach 26 – 27 lutego 2015 roku prowadzone będą prace wdrożeniowe nowego Systemu Rejestrów Państwowych i nie będzie możliwe załatwienie spraw meldunkowych.

  • Do 30 marca mieszkańcy gminy mogą zgłaszać własne pomysły na inwestycje i inne inicjatywy publiczne w ramach budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest 400 tys. zł, a to w jaki sposób zostaną one wydane zależy wyłącznie od mieszkańców, którzy w głosowaniu ocenią propozycje.

  • Uczniowie szkół podstawowych z Barcic i Przysietnicy od końca stycznia uczą się jazdy na nartach, w ramach projektu „Jeżdżę z głową”, realizowanego w formie pomocy finansowej gminie przez Marszałka Małopolski.

 
 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

Komunikat Agencji Rynku Rolnego z 12 lutego 2015 roku o dalszym tymczasowym wsparciu producentów owoców i warzyw ►


Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku


Zarządzenie Burmistrza Starego Sącza Nr 29/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Starego Sącza Nr 3/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocniczych Gminy Stary Sącz ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia16 lutego 2015 r. o liczbie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.


Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na IV Posiedzeniu Rady w dniu 9 lutego 2015 roku ►


 Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o drugim wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 10 lutego do 10 marca 2015 r. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz Plan Nr 5”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla ww. projektu


Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu informuje, że od stycznia 2015 r. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą realizowane 21, 22 oraz 23 dnia każdego miesiąca ►


Od stycznia 2015 roku jarmarki na Targowisku Miejskim przy ul. Wielki Wygon (zarządzanym przez MZGK w Starym Sączu) odbywają się w każdą środę ►

Urzęd Miejski w Starym Sączu informuje, że wysokość stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok nie uległa zmianie. Podatki należy wpłacać na konto: BS w Starym Sączu nr 23 8816 0001 2001 0000 0013 0045


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 

 

Kalendarz imprez