• slider1.jpg

Urzędnik dla biznesu [#dict:day4#], 19 [#dict:month05#] 2011

W środę 18 maja w nowosądeckim magistracie odbyło się spotkanie przedstawicieli zespołu realizującego projekt „Partnerstwo na rzecz świadczenia usług dla inwestorów pozyskujących kadry oraz usług outplacementowych” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie z przedstawicielami lokalnych urzędów pracy oraz urzędów miast i gmin, w tym Starego Sącza. 

Hasło przewodnie inicjatywy, realizowanej przez UP w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  (Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Finansowanego w 85% przez Europejski Fundusz Społeczny i w 15% przez Budżet Państwa) brzmiało: „Lepiej, szybciej, sprawniej – urzędnik dla biznesu”. Na spotkaniu w Ratuszu Nowego Sącza zaprezentowana została analiza atrakcyjności inwestycyjnej miasta i powiatu nowosądeckiego. Prezentację omawiała przedstawicielka Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Rozmawiano też o roli partnerstwa w tym przedmiocie i znaczeniu konsultantów zajmujących się tymi spawami w urzędach. Zwracano uwagę na potrzeby informacyjne inwestorów oraz przygotowanie danych do tworzenia ofert przez urzędy pracy. Więcej informacji na stronie http://inwestor.wup-krakow.pl – zapraszamy.

rk