• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • [#dict:day2#], 24 [#dict:month11#] 2015

  Następne konsultacje strategii rozwoju

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” zaprasza wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Stary Sącz do udziału w kolejnych konsultacjach społecznych opracowywanej strategii rozwoju lokalnego (LSR) na lata 2014-2020.

 • Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przedstawiciele samorządu partnerskiego miasta Starego Sącza - Lambres-lez-Douai we Francji złożyli kwiaty pod pomnikiem poległych polskich żołnierzy – ochotników, uczestników bitwy pod La Targette 9 maja 1915 roku

 • [#dict:day2#], 10 [#dict:month11#] 2015

  Wizyta studyjna organizacji pozarządowych i samorządów

  W ramach projektu „Wzmacnianie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych” 6 XI 2015 w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu odbyła się wizyta studyjna z udziałem przedstawicieli samorządów  i organizacji pozarządowych.

 • Burmistrz Starego Sącza zaprasza do wypełniania anonimowej badawczej ankiety służącej do pozyskiwania partnerów do programu Starosądecka Karta Dużej Rodziny, zgodnych z oczekiwaniami uczestników.

 • [#dict:day1#], 02 [#dict:month11#] 2015

  Kolejna udana kwesta na odnowę nagrobków

  We Wszystkich Świętych 1 listopada 2015 r. przed bramami na starosądeckie cmentarze tradycyjnie kwestowali członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, władze gminy i uczniowie. Zebrano więcej pieniędzy niż w roku ubiegłym, tj. ponad 10,4 tys. zł i 15 euro.

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI