• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • [#dict:day3#], 25 [#dict:month05#] 2016

  Konsul Adrienne Körmendy z wizytą w Starym Sączu

  Burmistrz Jacek Lelek podejmował wczoraj w Starym Sączu dr hab. Adrienne Körmendy, konsul generalną Republiki Węgierskiej w Krakowie. Rozmawiano o współpracy międzynarodowej na różnych płaszczyznach. Dwugodzinne rozmowy oznaczają, że ta współpraca może zostać wkrótce jeszcze zacieśniona i to nie tylko na niwie kulturalnej.

 • [#dict:day3#], 25 [#dict:month05#] 2016

  Głos starosądeckiej młodzieży

  Po raz czwarty w starosądeckim „Sokole” - CKiS im. Ady Sari odbyła się debata młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Stary Sącz pn. „Głos ma młodzież”, zorganizowana przez Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych, pod patronatem Burmistrza Starego Sącza.

 • [#dict:day2#], 24 [#dict:month05#] 2016

  Gniazdo zaprasza na Dzień Matki

  W programie przedstawienie muzyczne „Być Kobietą” w wyk. Integracyjnej Grupy Teatralnej – Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo" oraz występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 • [#dict:day3#], 18 [#dict:month05#] 2016

  Doglądanie inwestycji w gminie

  Do końca zmierzają niektóre inwestycje w Gminie Stary Sącz. Krótki przegląd postępu prac burmistrz Jacek Lelek rozpoczął od muru oporowego zabezpieczającego skarpę na Osiedlu Tysiąclecia. Koszt tej inwestycji, która jest już na ukończeniu, to przypomnijmy 188 tys. złotych.

 • [#dict:day2#], 17 [#dict:month05#] 2016

  Bezpieczeństwo to priorytet

  Do Światowych Dni Młodzieży i Diecezjalnego Dnia Wspólnoty w Starym Sączu coraz bliżej. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu nawet 20 tys. osób. W starosądeckim magistracie odbyło się kolejne już robocze spotkanie, dotyczące bezpieczeństwa uczestników imprezy. Wziął w nim udział Burmistrz Jacek Lelek. 

 • [#dict:day1#], 16 [#dict:month05#] 2016

  „Karolinka” spotkała się ze starosądecką młodzieżą

  W poniedziałek 16 maja br. w Sokole odbyło się wzruszające spotkanie z panią Karoliną Jurecką - Bilińską, która przyjechała z Londynu z córką. Salę kina szczelnie wypełniła młodzież szkolna. Obecni byli m.in. przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Zielińska, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i pełniący w przeszłości funkcję burmistrza Marian Kuczaj.

 • [#dict:day1#], 16 [#dict:month05#] 2016

  25 lat Straży Granicznej

  Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek wziął udział w uroczystym apelu z okazji 25 lat powołania Straży Granicznej. Podczas obchodów na rynku w Nowym Sączu gościł Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Obecni byli także sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Wiesław Janczyk, senatorowie, posłanki, posłowie Ziemi Sądeckiej, samorządowcy i przedstawiciele służb mundurowych.

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez