• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • [#dict:day2#], 25 [#dict:month10#] 2016

  Uwaga w sobotę 29 października czasowe zamknięcia ulic!

  W związku z wizytą Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sobotę 29 października 2016 r. nastąpi czasowe zamknięcie ulic w centrum Starego Sącza.

 • Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o warunkach rozliczenia (wypłacenia) dotacji przez Gminę Stary Sącz na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przyłączy kanalizacyjnych.

 • Burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek zwrócił się z apelem i prośbą do kilkudziesięciu lokalnych podmiotów gospodarczych o rozważenie możliwości uczestnictwa w programie Karta Dużej Rodziny poprzez udzielane zniżki i rabaty.

 • [#dict:day1#], 17 [#dict:month10#] 2016

  Kolejne pieniądze na drogi

  Starosądecki samorząd otrzymał prawie 0,5 mln złotych dofinansowania do modernizacji dróg gminnych. Efektem będą remonty dróg: „Nowa Dzielnica” w Barcicach, „Na dolinę” w Przysietnicy i „ Do Dziedziców i Kowalików” w Skrudzinie.

 • [#dict:day2#], 11 [#dict:month10#] 2016

  Pełnoprawna sztuka – niepełnosprawni malowali muzykę

  I Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron, burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek i Marta Mordarska szefowa Oddziału Małopolskiego PFRON witali dzisiaj w CKiS im. Ady Sari w Starym Sączu gości zgromadzonych na finale etapu wojewódzkiego XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych - Gdy w sercu kwitnie muzyka”.

 • [#dict:day4#], 06 [#dict:month10#] 2016

  Zamień eternit na blachę – dofinansowanie dla najuboższych

  Mieszkańcy Gminy Stary Sącz, którzy spełnią kryterium dochodowe i są właścicielami bądź mają prawo do dysponowania nieruchomością, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do wymiany pokrycia azbestowego na blachę, również na budynkach mieszkalnych. Wnioski będą przyjmowane w UM w Starym Sączu do 26 października.

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI