• slider1.jpg
 • W zakładce Urząd Miejski/Gospodarka odpadami komunalnymi: zasady, deklaracje, terminy odbierania odpadów i opłat, itd.

Aktualności najnowsze

 • [#dict:day2#], 15 [#dict:month04#] 2014

  O funduszach europejskich, drogach i kanonizacji

  W poniedziałek 14 kwietnia odbyło się 46. posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. Burmistrz Jacek Lelek przedstawił obszerne sprawozdanie z okresu między sesyjnego, dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński omawiał prezentację „15 lat dróg powiatowych”, przemawił też Leszek Zegzda przew. Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 • [#dict:day1#], 14 [#dict:month04#] 2014

  Komunikat Burmistrza Starego Sącza

  W dniu 18 kwietnia 2014 roku (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Starym Sączu będzie czynny do godz. 12. W okresie świątecznym w sprawach nagłych (zgłoszenie zgonu) kontakt pod nr tel. 601188394.

 • W Domu Pielgrzyma Opoka - Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu odbyło się spotkanie z osobami, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta i gminy Stary Sącz". Certyfikaty uczestnictwa w projekcie otrzymało dziewięćdziesiąt pięć gospodarstw domowych.

 • Gmina Stary Sącz otrzymała dyplom przyjaciela Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych realizujących „Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej”, fantastycznie podkreślający ogólnopolskie sukcesy młodych siatkarek MUKS Poprad Stary Sącz oraz pracę autorów tych osiągnięć: Janusza Pasiuta i współpracowników - nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów.

 • [#dict:day5#], 11 [#dict:month04#] 2014

  Kreatywne spędzanie czasu w Środowiskowym Hufcu Pracy

  W środę 9 kwietnia br. przeprowadzone zostały zajęcia kreatywnego spędzania czasu w 6 – 34 Środowiskowym Hufcu Pracy w Starym Sączu. Działania podjęte zostały w ramach projektu „Nowe Perspektywy 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Biblioteka w Starym Sączu partnerem Biblioteki w Proszowicach w projekcie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych PEACEPAINTING w Polsce i Norwegii”, z którego korzystają uczniowie gimnazjów w Starym Sączu.

 • Trębacz Adam Pawlik – uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu zdobył I nagrodę w kategorii I – instrumenty dęte blaszane: trąbka, kornet (grupa starsza) obywającego się w dniach 4-6 kwietnia br. II Świętokrzyskiego Festiwalu Klas Instrumentów Dętych Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI