• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • [#dict:day5#], 20 [#dict:month04#] 2018

  Szybsza likwidacja szkód łowieckich

  Przedstawiciele Nadleśnictwa Stary Sącz, sołtysi, przewodniczący osiedli i członkowie kół łowieckich działających w naszej gminie spotkali się, by omówić zmiany w ustawie Prawo łowieckie – szczególnie zmiany przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich i wypłaty odszkodowań rolnikom i właścicielom gruntów.

 • [#dict:day5#], 20 [#dict:month04#] 2018

  Szlakiem tajemnic po Starym Sączu i Lewoczy

  Primatorka partnerskiego miasta Lewocza Lidia Budziniakowa i burmistrz Jacek Lelek podpisali w siedzibie "Euroregionu Tatry" umowę na dofinansowanie wspólnego projektu. Powstanie nowa aplikacja mobilna przeznaczona dla turystów.

 • [#dict:day5#], 20 [#dict:month04#] 2018

  BEZPIECZNY SENIOR Z PASJĄ!

  Centrum KANA zaprasza seniorów w wieku 60+ mieszkańców powiatu nowosądeckiego i miasta Nowego Sącza do udziału w programie edukacyjno-aktywizującym. Interesujący program, możliwość zwiedzenia wielu miejsc oraz poznania nowych osób. Zgłoszenia do 30 kwietnia!

 • [#dict:day5#], 20 [#dict:month04#] 2018

  Stypendia pomostowe czekają

  Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Krakowie informuje maturzystów ze wsi i małych miejscowości, którzy chcą studiować, a pochodzą z niezamożnych rodzin, że w roku akademickim 2018/19 czekają stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy.

 • [#dict:day2#], 17 [#dict:month04#] 2018

  Zostań Małopolskim Liderem Przedsiębiorczości Społecznej

  Do 4 maja br. można wziąć udział w konkursie „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”. O tytuł w ósmej edycji konkursu mogą starać się podmioty zarejestrowane w województwie małopolskim i prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy.

 • [#dict:day2#], 17 [#dict:month04#] 2018

  Kariera przez system elektroniczny

  Dotychczas rejestracja osób zainteresowanych udziałem w projekcie „Kierunek Kariera” Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie była możliwa jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie. Teraz można rejestrować się jedynie przez system elektroniczny.

 • [#dict:day3#], 11 [#dict:month04#] 2018

  Kwiaty dla Szczęsnego Morawskiego

  120 lat po śmierci zasłużonego dla regionu historyka, w kościółku św. Rocha na starym cmentarzu w Starym Sączu ks. proboszcz Marek Tabor odprawił mszę świętą w jego intencji, a liczne delegacje złożyły kwiaty na jego grobie. To była pierwsza odsłona tegorocznych obchodów poświęconych autorowi „Sądecczyzny”.

 • W tym roku Samorząd Województwa Małopolskiego oddaje w ręce Małopolan 8 mln zł w ramach Budżetu Obywatelskiego. Aby zdobyć te pieniądze należy złożyć wniosek w okresie od 7 maja do 6 czerwca br. Warto jednak dobrze się do tego przygotować, sprawdzić regulamin i wymagania formalne podczas warsztatów informacyjno-edukacyjnych w 20 miastach Małopolski.

 • [#dict:day4#], 05 [#dict:month04#] 2018

  Targi ogrodnicze na starej Sandecji!

  Fundacja Sądecka zaprasza w weekend 14-15 kwietnia na Sądeckie Targi Ogrodnicze. Po raz pierwszy w centrum Nowego Sącza, przy al. Wolności na tzw. starej Sandecji. Będą atrakcyjne propozycje na działkę, do przydomowego ogródka, na balkony, parapety itd., itp.

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez