• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • [#dict:day3#], 10 [#dict:month02#] 2016

  Mobilni nauczyciele w szkole w Gołkowicach

  Renata Burchel – dyrektor Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach, Elżbieta Deja - nauczycielka języka angielskiego i Anna Górz - nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (z tego zespołu szkół) wyjadą do krajów Unii Europejskiej w ramach "mobilności ponadnarodowej".

 • [#dict:day1#], 01 [#dict:month02#] 2016

  Nowa organizacja ruchu na ulicy 11 Listopada

  Uwaga: 0d 8 lutego 2016 roku na jednokierunkowej ulicy 11 Listopada w Starym Sączu obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu, polegająca na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od skrzyżowania z ul. Krakowską w stronę Rynku.

 • [#dict:day2#], 26 [#dict:month01#] 2016

  W „Jedynce” uczą się jeździć na nartach

  Gmina Stary Sącz wraz z Województwem Małopolskim w styczniu br. rozpocznie realizację  projektu nauki jazdy na nartach JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ. W  ramach  projektu uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ks. Prof. J. Tischnera w Starym Sączu od 28 stycznia rozpoczną naukę jazdy na nartach.

 • [#dict:day4#], 21 [#dict:month01#] 2016

  Wstępna weryfikacja projektów modernizacji energetycznej

  Burmistrz Jacek Lelek uczestniczył w spotkaniu na szczeblu subregionalnym dotyczącym weryfikacji wstępnej Kart Projektów Subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 • [#dict:day3#], 20 [#dict:month01#] 2016

  Ośrodek pomocy będzie miał nową siedzibę

  Gmina Stary Sącz została właścicielem budynku po byłym komisariacie policji w Starym Sączu przy ul. 11 Listopada. Do kamienicy (po adaptacji) zostanie przeniesiony miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej (w budynku przy ul. Batorego powstaną mieszkania komunalne).

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI