• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Tradycyjne spotkanie przedsiebiorców z burmistrzem co roku odbywa się w innym miejscu. W tym roku biznesmeni z Gminy Stary Sącz spotkali się w gościnnych progach domu weselnego „W Moszczenicy u Pasonia”.

 • [#dict:day4#], 18 [#dict:month01#] 2018

  LGD Brama Beskidu rozpoczyna kolejne konsultacje

  W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru operacji własnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

 • Trzydzieści dwa niskopodłogowe i ekologiczne autobusy, przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu oraz parking Park&Ride w Starym Sączu, który pomieści 130 samochodów osobowych – to najważniejsze inwestycje transportowe, jakie będą realizowane do końca września przyszłego roku.

 • [#dict:day1#], 15 [#dict:month01#] 2018

  Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

  Rok 2018 będzie obfitował w wiele różnych inicjatyw związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości czy też z 40. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły - krakowskiego kardynała, obecnie św. Jana Pawła II.

 • [#dict:day4#], 11 [#dict:month01#] 2018

  Mamy dodatkowy kapitał na samorządowe inwestycje

  Fundusz Inwestycji Samorządowych podpisał dzisiaj umowę z udziałowcami spółki Sądeckie Wodociągi, m.in. Starym Sączem. To pierwsza w Polsce umowa w ramach programu, który ma zasilić finansowo samorządy realizujące strategiczne dla mieszkańców inwestycje.

 • [#dict:day4#], 11 [#dict:month01#] 2018

  Szkoły doposażone w pomoce naukowe i sprzęt IT

  Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza Starego Sącza i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" Wioletta Derymacka przekazali tablety i pomoce do nauki matematyki uczniom „Jedynki”. To kolejny etap wartego ponad 3,3 mln projektu, obejmującego zakup sprzętu, zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz stypendia dla uczniów.

 • W roku 2018 przypadają trzy ważne rocznice związane z losami  wielce zasłużonego dla badań dziejów Sądecczyzny polskiego historyka, pisarza, malarza i etnografa Feliksa Jana Szczęsnego Morawskiego: 200. rocznica jego urodzin w Rzeszowie, 120. rocznica śmierci w Starym Sączu oraz 155. rocznica wydania fundamentalnego dzieła "Sądecczyzna.

 • [#dict:day2#], 09 [#dict:month01#] 2018

  Rozmowa dnia - Nasza Telewizja Sądecka

  O budżecie Starego Sącza na rok 2018, o inwestycjach i planach - z burmistrzem Jackiem Lelkiem rozmawia Joanna Nogal Gromala. 

 • [#dict:day1#], 08 [#dict:month01#] 2018

  Stary Sącz rozpoczął rok koncertowo

  Tradycyjne koncerty noworoczne w Starym Sączu za nami. Goście usłyszeli moc znanej i lubianej klasyki, wykonywanej tradycyjnie na najbardziej prestiżowych koncertach. Królowały oczywiście utwory Straussów.

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI