• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • [#dict:day5#], 21 [#dict:month11#] 2014

  Akademia Młodego Odkrywcy. Nowa aplikacja questowa

  Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu we współpracy z Lokalną Grupą Działania Wielicka Wieś proponują w ramach projektu Akademia Młodego Odkrywcy… zwiedzanie i aktywną formę wypoczynku z wykorzystaniem aplikacji questowej na Androida… Więcej na stronie „Bramy Beskidu”.

 • [#dict:day3#], 19 [#dict:month11#] 2014

  Nowy przewodnik po starosądeckich muzeach

  Towarzystwo Miłośników Starego Sącza wydało „Przewodnik po Muzeum Regionalnym im. Seweryna Udzieli oraz Muzeum Księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu”. Autorem przewodnika jest Andrzej Długosz.

 • [#dict:day5#], 14 [#dict:month11#] 2014

  Kapliczka świętego Antoniego po renowacji

  Kapliczka św. Antoniego na lipie przy zbiegu ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Jagiellońskiej odzyskała blask. To pierwsza z kilkunastu kapliczek zaplanowanych do odnowienia przez Hufiec Pracy w Starym Sączu.

 • Duży staw i mniejsze przyległe w obszarze u ujścia Popradu do Dunajca, zarządzane przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu, zostały zarybione kilkuset sztukami „świątecznych ryb”.

 • [#dict:day4#], 13 [#dict:month11#] 2014

  Szansa poprawy dostępu do usług mobilnych

  Jeden z największych operatorów komórkowych w Polsce planuje poprawę zasięgu sieci telefonii komórkowej w gminie poprzez budowę stacji bazowej w Moszczenicy Wyżnej do końca 2015 roku.

 • [#dict:day1#], 10 [#dict:month11#] 2014

  Koncert dla darczyńców i przyjaciół Gniazda

  W niedzielę 9 listopada odbył się coroczny Koncert Wdzięczności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Gniazdo w Starym Sączu. Medalem „Przyjaciel Gniazda” został wyróżniony burmistrz Jacek Lelek.

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez