• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • [#dict:day1#], 23 [#dict:month03#] 2015

  W Barcicach odbył się XI Memoriał Jana Gryźlaka

  Na hali sportowej Zespołu Szkół w Barcicach rozegrany został 20 marca br. Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Starego Sącza. Był to ostatni etap rozpoczętego w dniu 19 lutego XI Memoriału Jana Gryźlaka.

 • [#dict:day2#], 17 [#dict:month03#] 2015

  Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Brama Beskidu

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” zaprasza na XVI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w środę 25 marca 2015 roku o godz. 16.30 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy.

 • [#dict:day5#], 13 [#dict:month03#] 2015

  Patriotyczny turniej strzelecki w Zespole Szkół w Barcicach

  Z okazji Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, w Zespole Szkół w Barcicach (na jedynej szkolnej strzelnicy w regionie) odbyły się 5 marca zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego i okolicznościowa uroczystość, pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Marka Pławiaka.

 • [#dict:day3#], 11 [#dict:month03#] 2015

  Harcerska Akcja Zimowa 2015 w Barcicach

  Praca z młodzieżą metodyką harcerską jest jedną z najefektywniejszych form wychowawczych. Biwak, obóz harcerski, kształtują cechy charakteru, uczą, rozwiją intelektualnie, duchowo i fizycznie. Tegoroczna Harcerska Akcja Zimowa środowiska ZHR przy Zespole Szkół w Barcicach odbyła się w formie biwaku.

 • [#dict:day1#], 09 [#dict:month03#] 2015

  Cenne upominki dla najlepszych z wiedzy pożarniczej

  W remizie OSP w Starym Sączu odbyły się 3 marca br.  eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  pn. „Młodzież  Zapobiega Pożarom”,  zorganizowane we współpracy Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, Zarządu  Gminnego Związku OSP RP  w Starym Sączu oraz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu.

 • W Halowych Mistrzostwach Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Piłce Nożnej Chłopców regionu nowosądeckiego, pod patronatem Burmistrza Starego Sącza, zwyciężyła drużyna 6-33 ŚHP Nowy Sącz.

 • [#dict:day3#], 25 [#dict:month02#] 2015

  Zastępca burmistrza wrócił z Japonii

  W dniach od 20 do 24 lutego zastępca burmistrza Kazimierz Gizicki gościł w Tokio, w Galerii Art 3331, na otwarciu wystawy prac prof. Mariana Nowińskiego (komisarza starosądeckiego pleneru) i Onji Tae. Spotkał się także z burmistrzem Ishikawa Masami.

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie witam na stronach internetowych Miasta i Gminy Stary Sącz.
Mam zaszczyt zaprezentować nasze miasto i gminę, bogactwem historii sięgające wczesnego średniowiecza, kiedy to Stary Sącz był jednym z ważniejszych ośrodków politycznych, gospodarczych i kulturalnych Małopolski. Europa była wówczas jednością, a starosądecki klasztor Klarysek promieniował kulturą tworzoną przez stanowiące elitę intelektualną wielonarodowe zgromadzenie zakonne.
Niepowtarzalne walory krajobrazowe, zachowany w niezmienionej postaci układ architektoniczny miasta z licznymi zabytkami, a także niezwykła życzliwość i gościnność mieszkańców, od lat przyciągają do Starego Sącza rzesze odwiedzających.
Klasztor Klarysek, będący sanktuarium Pani Ziem Sądeckich – Świętej Kingi, od wieków odwiedzany jest licznie przez pielgrzymów z całej Europy. 16 czerwca 1999 roku, u stóp starosądeckiego klasztoru, Jan Paweł II, w obecności ponad 600 tysięcy pielgrzymów, dokonał aktu kanonizacji błogosławionej Kingi. Wydarzenie to uwiecznia jedyna w swym rodzaju pamiątka – zachowany w całości ołtarz papieski, zbudowany na tę uroczystość. Wokół niego powstaje Sądeckie Centrum Pielgrzymowania.
Zapraszam do naszej gminy turystów, pielgrzymów, a także inwestorów. Ze szczególną życzliwością powitamy przedsiębiorców branży turystyczno-wypoczynkowej. Zapewniam o przychylności Miasta i Gminy dla wszelkich działań służących rozwojowi starosądeckiej dziedziny.
Mieszkańców naszej Gminy - nade wszystko miłujących swoją „małą Ojczyznę” - charakteryzuje aktywność i pracowitość. Efektem ambitnych inicjatyw mieszkańców i konsekwentnego działania samorządu jest dobrze rozwinięta infrastruktura, baza noclegowo-gastronomiczna, gęsta sieć ośrodków zdrowia, placówek kulturalno–oświatowych… ład, czystość i porządek. Naszą nadzieją i szansą na dalszy rozwój jest otwarte i dobrze wykształcone młode pokolenie. Dla nich inwestujemy w infrastrukturę oświatową i rozwój życia kulturalnego. To właśnie w Starym Sączu, od 1975 roku, organizowany jest jeden z najważniejszych, cieszący się uznaniem artystów, publiczności i mediów – Festiwal Muzyki Dawnej.

Serdecznie zapraszam do „Średniowiecznej Perły Beskidów”, wpisanego do Kapituły Najstarszych Miast Polski – Starego Sącza.

Burmistrz Marian Cycoń

Kalendarz imprez