• slider1.jpg
 • W zakładce Urząd Miejski/Gospodarka odpadami komunalnymi: zasady, deklaracje, terminy odbierania odpadów i opłat, itd.

Aktualności najnowsze

 • Z okazji zbliżającego się Festiwalu Literatury dla Dzieci (Kraków 12 - 18 maja; Warszawa 21 - 25 maja; Wrocław 26 maja - 1 czerwca) Fundacja Czas Dzieci zaprasza dzieci z całej Polski do udziału w niezwykłym konkursie. Do wygrania 20 super zestawów książek!

 • Czwartek, 17 kwietnia 2014

  Bezpieczne korzystanie z sieci

  W dniach 14-15 kwietnia 2014 w starosądeckim „Sokole” odbywała konferencja - spotkanie uczniów i nauczycieli dotyczące „cyberprzemocy” i bezpieczeństwa w sieci. Burmistrz Jacek Lelek zaprosił do udziału w tym przedsięwzięciu kilkuset uczniów oraz nauczycieli z gminnych, publicznych gimnazjów.

 • W poniedziałek 14 kwietnia odbyło się 46. posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu. Burmistrz Jacek Lelek przedstawił obszerne sprawozdanie z okresu między sesyjnego, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Adam Czerwiński prezentował 15-lecie dróg powiatowych, przemawił też Leszek Zegzda przewodniczący Komisji Kultury Sejmiku Województwa Małopolskiego.

 • W Domu Pielgrzyma Opoka - Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu odbyło się spotkanie z osobami, które zakwalifikowały się do udziału w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców miasta i gminy Stary Sącz". Certyfikaty uczestnictwa w projekcie otrzymało dziewięćdziesiąt pięć gospodarstw domowych.

 • Gmina Stary Sącz otrzymała dyplom przyjaciela Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych realizujących „Program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej”, fantastycznie podkreślający sukcesy siatkarek MUKS Poprad Stary Sącz oraz pracę autorów tych osiągnięć: Janusza Pasiuta i współpracowników - nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów.

 • Biblioteka w Starym Sączu partnerem Biblioteki w Proszowicach w projekcie „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego. Edukacja kulturowa społeczności małopolskiej poprzez cykl warsztatów artystycznych PEACEPAINTING w Polsce i Norwegii”, z którego korzystają uczniowie gimnazjów w Starym Sączu.

 • Trębacz Adam Pawlik – uczeń Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu zdobył I nagrodę w kategorii I – instrumenty dęte blaszane: trąbka, kornet (grupa starsza) obywającego się w Kielcach 4-6 kwietnia br. II Świętokrzyskiego Festiwalu Klas Instrumentów Dętych Uczniów Szkół Muzycznych I stopnia.

 
OBWIESZCZENIA I KOMUNIKATY

Burmistrz Starego Sącza informuje, że w dniu 18 kwietnia 2014 roku (Wielki Piątek) Urząd Miejski w Starym Sączu będzie czynny do godz. 12. W okresie świątecznym w sprawach nagłych (zgłoszenie zgonu) kontakt pod nr tel. 601188394.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych z Gminy Stary Sącz od 29 kwietnia do 9 maja 2014 r. ►


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Miasto Stary Sącz - Plan Nr 5 oraz Gołkowice Dolne ►

Obwieszczenie o uchwałach podjętych na 46. Posiedzeniu Rady Miejskiej w Starym Sączu 14 kwietnia 2014 roku ►


Informacja Burmistrza Starego Sącza o wynikach konsultacji projektu zmiany uchwały XLI/524/2013 Rady Miejskiej z 2.12.2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 r.” ► 

Doradcy MODR Karniowice - Zespół Powiatowy Nowy Sącz dyżurują w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu (budynek w podwórzu) od poniedziałku do czwartku ►


 
PISZĄ, POKAZUJĄ I MÓWIĄ O NAS...

 

 

 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI