• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Mieszkańcy Starego Sącza uczcili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystości rozpoczął pochód spod kina „Sokół”,wciągnięcie flagi państwowej na maszt, Msza Święta i Apel Poległych.

 • W ramach Gminnych Obchodów Święta Niepodległości na scenie Sokoła zaprezentowali się uczniowie ze starosądeckich szkół podstawowych i przedszkoli.

 • Środa, 13 listopada 2019

  Po raz 18. pobiegli dla Niepodległej

  8 listopada na starosądeckich błoniach, odbył się Niepodległościowy Bieg Przełajowy i Turniej Strzelecki o Puchar Burmistrza  Starego Sącza. W zawodach wzięło udział 370 uczniów ze wszystkich typów szkół z powiatu nowosądeckiego oraz podopieczni Stowarzyszenia  „Gniazdo”. Uczestnicy spotkali się, by w ten sposób upamiętnić 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

 • Nieprzypadkowo wręczenie medali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji odbywa się blisko rocznicy odzyskania niepodległości. Jubilaci przez 50 lat małżeństwa pracowali na rzecz małej starosądeckiej ojczyzny, wychowywali dzieci, służyli przykładem wytrwałości, sumienności, wierności wartościom.

 • Piątek, 08 listopada 2019

  Po Starym Sączu może nawet Harvard

  Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Stary Sączu obchodziło 6 listopada 2019 71 lat istnienia szkoły. Święto szkoły to doskonała okazja do złożenia przez pierwszoklasistów ślubowania.

 • Czwartek, 07 listopada 2019

  11 listopada Święto Niepodległości

  Burmistrz Starego Sacza Jacek Lelek zaprasza na obchody Święta Niepodległości 11 listopada.

 • Wtorek, 29 października 2019

  Dzienny Dom Seniora już działa

  Nową placówkę oglądali gminny rajcy. Dzienny Dom Seniora prowadzi Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu".

 • Wtorek, 29 października 2019

  Ratowanie zabytkowych nagrobków

  Informujemy uprzejmie, że jak co roku w uroczystość Wszystkich Świętych na starosądeckich cmentarzach odbędzie się XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków koordynowana przez Towarzystwo Miłośników Starego Sącza.

 • Wtorek, 29 października 2019

  Sprzęt dla młodych druhów

  W ramach programu „Mały Strażak” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie kupiono dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 45 kompletów umundurowania koszarowego, 18 hełmów, 9 pasków, 1 hydronetkę.


 Zarządzenie Nr 304/2019 Burmistrza Starego Sącza z 30.10.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie
Komunikat Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu z 7 listopada 2019 r. o wprowadzeniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska II stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza…
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 4 listopada 2019 r. o wynikach konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn. “Sprawne funkcjonowanie organizacji pozarządowych w Gminie Stary Sącz”, złożonej przez Fundację Rozwoju Sądecczyzny z siedzibą w Starym Sączu
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 30 października 2019 r. o terminie polowań zbiorczych (plan polowań zbiorczych)

Informacja Burmistrza Starego Sącza o wyborze oferty na realizację zadania publicznego „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w Starym Sączu”


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 12 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko…
Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XV Sesji Rady w dniu 28 października 2019 roku
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 29.10.2019 r. dotyczące aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie dzieci dla przedszkoli w 2019 r.
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.10.2019 r.
Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o możliwości składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dotacji w związku ze szkodami w uprawach rolnych
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 7 października 2019 r. o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 221 dla myśliwych Koła Łowieckiego „Ryś” w Starym Sączu →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A" →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysietnica" →”
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B" →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... → 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI