• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Czwartek, 16 stycznia 2020

  Opłatek miast papieskich

  Burmistrz Jacek Lelek i sekretarz gminy Daniel Śmierciak uczestniczyli w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym włodarzy miast i gmin papieskich, organizowanym przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, które odbyło się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

 • Modernizacja gospodarstw rolnych - w obszarze d - już w marcu! Kiedy i o co jeszcze można będzie się ubiegać w ARiMR w tym roku?

 • Środa, 15 stycznia 2020

  Koncert kolędowo-pastorałkowy

  Parafia Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu zaprasza na koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej i Chóru im. Jana Pawła II pod dyrekcją Stanisława Wolaka.

 • Środa, 15 stycznia 2020

  Nowa droga oddana do użytku

  Zakończyła się przebudowa drogi na Jachlówkę w Gaboniu - ponad 200 mb nawierzchni, przepusty, bariery, umocnienie skarp potoku kosztowały ponad 700 tys. zł.

 • Środa, 15 stycznia 2020

  Sekretarz we władzach

  Sekretarz Gminy Stary Sącz Daniel Śmierciak został wiceprezesem Forum Sekretarzy Polski Południowej działającym przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji. 

 • Konkurs na najlepsze hasło i spot reklamowy promujące ekologiczne zachowania komunikacyjne i parking Park and Ride rozstrzygnięty.

 • Czwartek, 09 stycznia 2020

  Droga "Na Targowisko" w Przysietnicy gotowa

  Inwestycję razem z budową mostu na Potoku Przysietnickim wsparła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Stary Sącz zdobyła na ten cel 525 tys. zł.

 • W związku z koniecznością aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 - 2020 (LSR) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

 • Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BRAMA BESKIDU zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące projektów grantowych: 20 stycznia w Podegrodziu, 21 stycznia w Starym Sączu, 22 stycznia w Łącku


 


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 9.01.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu (w dniach 27.01.2020 r. - 21.02.2020 r.) 3 projektów zmian Miejscowych Planów zagospodarowania Przestrzennego: 1. MPZP "Moszczenica Wyżna, 2. MPZP "Miasto Stary Sącz Plan Nr 3" i 3. MPZP "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 8"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 stycznia 2020 r. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego 9 grudnia 2019 r. pt. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w roku 2020”
Informacja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku
Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XVIII Sesji Rady w dniu 31 grudnia 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady


Obwieszczenie Burmiatrza Starego Sącza z 4 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia "uchwały krajobrazowej"

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w roku 2020”oraz zaprasza do składania ofert


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE 2"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 12 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko…
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A" →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysietnica" →”
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B" →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... → 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI