• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Piątek, 03 kwietnia 2020

  Nie żyje Władysław Sroka

  Podinspektor Władysław Sroka przez wiele lat stał na czele Komisariatu Policji w Starym Sączu dając się poznać jako niezwykle kompetentny i zaangażowany funkcjonariusz. A przede wszystkim jako dobry człowiek.

 • Specustawa ws. wsparcia firm w związku z epidemią koronawirusa zawiera między innymi zapis o zwolnieniu z obowiązku płacenia składek ZUS dla mikrofirm zatrudniających do 9 osób. Zwolnienie obowiązuje przez trzy miesiące - od marca do maja i dotyczy również osób samozatrudnionych z przychodem nie przekraczającym trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, które opłacają składki tylko za siebie.

 • Odeszła w wieku 94 lat -  spełniona i wdzięczna za czas, który mogła poświęcić potrzebującym. 26 lat dzieliła się w Starym Sączu chlebem, otwierała serca na potrzeby braci i sióstr, wyciągała pomocną dłoń jak nakazywał św. Jan Paweł II. Zapamiętamy ją na zawsze jako uosobienie dobroci, wyrozumiałości i poświęcenia.

 • Ranking docenia osoby aktywne na polu szeroko rozumianej kultury, których dzieła przyczyniły się poprzez rodowód ich twórców do promowania Sądecczyzny w Polsce i na świecie. Wśród nominowanych znaleźli się m.in. architekci Anna Szewczyk-Świątek i Wojciech Świątek, stypendysta burmistrza Starego Sącza pianista Mateusz Perz i aktorka Katarzyna Zielińska.

 • Ministerstwo Rodziny, Pracy, i Polityki Społecznej opracowało sposób pomocy żywnościowej dla osób pozostająych w kwarantannie. Duża rolę w całym systemie odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej.

 • Chroń siebie i swoich bliskich - to hasło to dobry punkt wyjścia do rozsądnych zachowań w obecnym czasie. Rzetelnym źródłem informacji na temat aktulanego stanu rzeczy jest  jest strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajdą tam Państwo  praktyki pożądanych zachowań, zasady kwarantanny i bieżące informacje. 

 • Poniedziałek, 30 marca 2020

  Ankieterzy GUS nie odwiedzą nas w domach

  Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju ankieterzy statystyczni Urzędu Statystycznego w Krakowie nie odwiedzają mieszkań wylosowanych do badań ankietowych do odwołania. Badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

 • Piątek, 27 marca 2020

  Informacja KRUS

  Badania orzecznicze na terenie placówki terenowej KRUS w Nowym Sączu zawieszne do odwołania.

 • Burmistrz Jacek Lelek podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę wodociągu w Mostkach.

 


 


 


Konsultacje społeczne projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego


Zarządzenie Nr 55/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Załącznik Nr1- wykaz nieruchomości


Zarządzenie Nr 48/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz.

Załącznik Nr1- wykaz nieruchomości


Zarządzenie Nr 41 /2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Załącznik Nr1-Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do oddania w użyczenie


Zarządzenie Nr 35/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Załącznik Nr1-Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do sprzedaży.


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: „Nad Starosądeckim Stawem – budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Stary Sączu.”


Informacja o rozliczeniu przez Kluby Sportowe dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu


Zarządzenie Nr 14/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży


Informacja dotycząca wprowadzenia II stopnia alarmowego (stopnia Bravo) oraz I stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA -CRP).


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 9.01.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu (w dniach 27.01.2020 r. - 21.02.2020 r.) 3 projektów zmian Miejscowych Planów zagospodarowania Przestrzennego: 1. MPZP "Moszczenica Wyżna, 2. MPZP "Miasto Stary Sącz Plan Nr 3" i 3. MPZP "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 8"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 stycznia 2020 r. o unieważnieniu otwartego konkursu ofert ogłoszonego 9 grudnia 2019 r. pt. „Zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w roku 2020”
Informacja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2020 roku
Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na XVIII Sesji Rady w dniu 31 grudnia 2019 roku

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady


Obwieszczenie Burmiatrza Starego Sącza z 4 grudnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia "uchwały krajobrazowej"

Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w roku 2020”oraz zaprasza do składania ofert


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Zmiana warunków wydobywania kopaliny ze złoża piaskowca magurskiego BARCICE 2"


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego od 12 listopada 2019 r. do 2 grudnia 2019 r. projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 9" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko…
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz – Plan Nr 5A" →
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 2 października 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Przysietnica" →”
Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Stary Sącz – Plan Nr 1B" →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... → 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI