• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Piątek, 25 września 2020

  Nowy numer Kuriera Starosądeckiego

  Jak zwykle solidna porcja lektury. Sprawdź, czym żyje Gmina Stary Sącz w tych miesiącach.

 • Czwartek, 24 września 2020

  Jan Paweł II i Słowacja

  Wystawa "Jan Paweł II i Słowacja" przygotowana z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II jest jednocześnie upamiętnieniem 25. rocznicy wizyty papieża w bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Mariańskiej Górze w Lewoczy - naszym mieście partnerskim. Tam też wystawę można oglądać.

 • W niedzielę ostatni III etap 58. Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Peleton przejedzie przez Gminę Stary Sącz. Kto chce pokibicować, może skorzystać z naszej ściągi w Google Maps.

 • W niedzielę 20 września w Gaboniu w Beskidzie Sądeckim odbędzie się Przehyba Uphill - nartorolkowy bieg na najbardziej wymagającej asfaltowej trasie w Polsce. Zawody są zaliczane do cyklu Vexa Skiroll Tour.

 • Wtorek, 15 września 2020

  58. Małopolski Wyścig Górski

  25 kolarskich ekip między innymi z Polski, Holandii, Belgii, Włoch i Kazachstanu wystartuje w 58. edycji Małopolskiego Wyścigu Górskiego. Finał 3. etapu i całego wyścigu na Przehybie i w Starym Sączu.

 • Wtorek, 15 września 2020

  Konkurs "Piłka w grze"

  Zachęcamy rolników z Gminy Stary Sącz  do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie.

 • Poniedziałek, 14 września 2020

  Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza

  Burmistrz zawiadamia o zakończeniu procedury wyłożenia do wglądu publicznego do dnia 28 września projektów zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz organizowaniu dyskusji publicznej 28 września 2020 r. w godzinach 14.30 - 15.30 (sala obrad) nad przyjętymi rozwiązaniami MPZP - MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 3 i MIASTO STARY SĄCZ PLAN NR 5 A.


 
  

Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 829/7 →


Burmistrz Starego Sącza ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 829/3 →


Zarządzenie Nr 201/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie →


Zarządzenie Nr 187/2020 Burmistrza Starego Sącza z dnia 7 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia →


Burmistrz Starego Sącza zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” →


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dn. 20.08.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykorzystanie istniejącego budynku oraz infrastruktury technicznej na potrzeby przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Starym Sączu →


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego: „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 4A”, „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 8”, „Mostki” →


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wydaniu Zarządzenia porządkowego nr 175/2020 z dn. 25 sierpnia 2020 r. w sprawie całkowitego zakazu korzystania z niektórych obiektów gminnych z powodu rozprzestrzeniania się koronowirusa SARS-CoV-2 →


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 3.08.2020 r. o wszczęciu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 –km 13+400 (wraz z budową obejścia m. Barcice) w km ok. 18+300 –km 20+000 i w km ok. 20+600 –km 21+400 w ramach Programu: Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/oś →


Obwieszczenie z 28.07.2020 spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. – 33-300 Nowy Sącz, ul. W. Pola 22 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie SAG i Stawów w Starym Sączu" →


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI