• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Komunikat Burmistrza Starego Sącza w związku z przebudową ulicy Cyganowickiej, drogi Barcice – Cyganowice i mostu nad Popradem w Popowicach

 • Czwartek, 28 kwietnia 2016

  Nowy herb Starego Sącza?

  Na sesji Rady Miejskiej Starego Sącza 25 kwietnia br. burmistrz Jacek Lelek zaprezentował trzy wersje nowego herbu Starego Sącza. Teraz zajmie się nimi i przedstawi swoją opinię Komisja Statutowa, Inwentaryzacji, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej Starego Sącza.

 • W środę 4 maja przed południem na dziedzińcu klasztornym w Starym Sączu pojawią się oryginalne symbole Światowych Dni Młodzieży; krzyż i ikona Salus Populi Romani. Pierwszy raz znaki te otrzymała młodzież z rąk Jana Pawła II i od tego czasu peregrynują one po miejscach Światowych Dni Młodzieży.

 • Piątek, 22 kwietnia 2016

  Jubileuszowe torty radia RDN

  Śpiewaj sto lat z radiem RDN Nowy Sącz! Mamy dla Was 5 wyśmienitych tortów na nasze 5. urodziny! – zachęca Biuro Reklamy i Promocji popularnej w naszym regionie rozgłośni radiowej.

 • W remizie OSP w Starym Sączu trwają intensywne próby nowego przedstawienia w ramach projektu „Integracyjna Grupa Teatralna 2016”, opracowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” w Starym Sączu. Przedstawienie współfinansuje Gmina Stary Sącz.


 INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

► Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XIX Posiedzeniu Rady 25 kwietnia 2016 roku ►

♦ Uwaga: Akcja portalu DuzaRodzina.pl „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny” ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+ ►


♦ XIX Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 25 kwietnia 2016 r. o godz. 13 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 ►

♦ Burmistrz Starego Sącza informuje, że zakończono konsultacje projektu zmiany Uchwały Nr XII/184/2015 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 28 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” ►


♦ Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Sączu poszukuje ochotników do odbycia służby przygotowawczej... ►


♦ Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego z 4 kwietnia 2016 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży obejmującej działkę nr 1647/5 w Starym Sączu ►


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej dla beneficjantów ostatecznych uczestniczących w projekcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” na terenie Gminy Stary Sącz


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 22 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Moszczenica Niżna” ►


♦ Zawiadomienie Burmistrza Starego Sącza z 29 marca 2016 r. o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4” przyjętego Uchwałą Nr XXX/326/04 Rady Miejskiej w Starym Sączu z 30.12.2004 r. ►


♦ Informacje ZOFAS dotyczące kryteriów i harmonogramu rekrutacji do szkół i przedszkoli gminnych ►


♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o konkursie: W rolnictwie można pracować bezpieczniej
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Uwaga: Nowe zasady (od 18 lipca 2015 roku) ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


  

  


     Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 


       

  

Kalendarz imprez