• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


   


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z 3.08.2020 r. o wszczęciu przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 87 na odcinku Nowy Sącz – Piwniczna Zdrój w km ok. 11+000 –km 13+400 (wraz z budową obejścia m. Barcice) w km ok. 18+300 –km 20+000 i w km ok. 20+600 –km 21+400 w ramach Programu: Wzmocnienie nośności nawierzchni dróg krajowych do 115 kN/oś →


Obwieszczenie z 28.07.2020 spółki „Sądeckie Wodociągi” Sp. z o.o. – 33-300 Nowy Sącz, ul. W. Pola 22 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie SAG i Stawów w Starym Sączu" →


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Barcicach dz. ew. 829/7 stanowiącej własność Gminy Stary Sącz →


Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Barcicach dz. ew. 829/3 stanowiącej własność Gminy Stary Sącz →


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn: „Nad Starosądeckim Stawem – budowa centrum turystyczno–rekreacyjnego w Stary Sączu." →


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 9.01.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu (w dniach 27.01.2020 r. - 21.02.2020 r.) 3 projektów zmian Miejscowych Planów zagospodarowania Przestrzennego: 1. MPZP "Moszczenica Wyżna, 2. MPZP "Miasto Stary Sącz Plan Nr 3" i 3. MPZP "Miasto Stary Sącz - Plan Nr 8" →


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Stary Sącz w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady →Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →


 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI