• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • W listopadzie br. odbyło się podniosłe podpisanie umowy darowizny części księgozbioru pomiędzy darczyńcą Andrzejem Długoszem, a obdarowaną Biblioteką Publiczną w Starym Sączu, reprezentowaną przez dyrektora tej placówki Marię Sosin.

 • Harmonogram dodatkowego odbioru odpadów zielonych z terenu Gminy Stary Sącz w miesiącu listopadzie 2018 r. dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Uprzejmie informujemy, że w dniach 14-15 listopada 2018 r. odbędzie się krajowe ćwiczenie RENEGADE-SAREX 18/II, z wykorzystaniem sygnału alarmowego syreny (komunikat →).

 • Wtorek, 13 listopada 2018

  Rekord dla Niepodległej

  XVII Niepodległościowe Biegi Przełajowe miały w tym roku wyjatkową oprawę. Wszyscy uczestnicy utworzyli żywą mapę Polski i o godzinie 11:11 zaśpiewali cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”.

 • Czwartek, 08 listopada 2018

  Świadectwo pięknego życia

  Jak co roku, tuż przed świętem 11 listopada odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W tym roku Złote Gody świętowało 31 par.

 • Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W obecnym okresie programowania dwudziestu dwóch beneficjentów  podpisało umowy o dofinansowanie. Są to przedsięwzięcia wybrane do dofinansowania przez Radę Stowarzyszenia, a następnie pomyślnie zaopiniowane w Urzędzie Marszałkowskim.

 • Piątek, 02 listopada 2018

  Kolejny rekord starosądeckiej kwesty

  W tym roku do puszek kwestarzy przy starosądeckich cmentarzach trafiło 13119,00 zł, o 1089,00 zł więcej niż w roku ubiegłym. Jest to najlepszy wynik w ciągu 14 lat kwesty. Ofiarodawcom rozdano dwa tysiące pamiątkowych kart - cegiełek sfinansowanych ze środków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza.

 • Nasze miasto nieprzypadkowo było gospodarzem konferencji promocyjnej Programu Współpracy Transgranicznej Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020 w Województwie Małopolskim, bo Stary Sącz jest pionierem transgranicznej współpracy.

 Ochronne szczepienie lisów przeciw wściekliźnie. Komunikat oraz wskazówki dla mieszkańców → 


Jeśli lubisz książki, odpowiedz na ankietę: http://czytelnicy.badanie.net/ → ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦ I Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu kadencji 2018–2023 odbędzie się dnia 22 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w Kinie Sokół w Starym Sączu, ul. Batorego 23 →
♦ Obwieszczenie Starosty Nowosądeckiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa drogi gminnej oraz rozbudową drogi gminnej ul. Wielki Wygon wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji pn. Budowa Strefy Aktywności Gospodarczej w Starym Sączu →

♦ Postanowienie Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Burmistrza Starego Sącza wybranych w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. →


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na LIII Sesji Rady Miejskiej 17 października 2018 r. →

Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI