• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


 


♦ XLVI Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 26 marca 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →

♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o zgłaszaniu uwag do oferty realizacji zadania publicznego „Czyste powietrze – czysta sprawa 2018 w Mieście i Gminie Stary Sącz” Katolickiego Centrum Edukacji Młodzieży KANA w Nowym Sączu →


♦ Ogłoszenia Burmistrza Starego Sącza o konkursach na stanowiska dyrektorów: szkół podstawowych w Popowicach, Gołkowicach; szkoły muzycznej w Starym Sączu →


♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do ofert realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Turnieju Rycerskiego w ramach Jarmarku Świętej Kingi" →
♦ Obwieszczenie o Wyborach uzupełniających Ławników Sądowych na kadencję 2016 – 2019 →

♦ Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych... →


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonej w Starym Sączu, oznaczonej numerami działek ewid. 55/6 o pow. 0,0520 ha i 55/7 o pow. 0,2004 ha →
♦ Obwieszczenie o uchwałach podjętych na XLV Sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu 26 lutego 2018 r. →

♦ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Sączu informuje o obowiązku zgłoszenia miejsca utrzymywania drobiu, ptaków, wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20 grudnia 2016 r. (druk zgłoszenia) →


♦ Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Ministerstwo Rozwoju przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna →


Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet →


 

 


  

        

Kalendarz imprez