• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Teatr Lalek Banialuka z Bielska-Białej zaprasza wszystkich przyjaciół Koziołka Matołka na legendarny spektakl (ponad 200 przedstawień na całym świecie, m.in. w Japonii), w starosądeckim Sokole, w piątek 6 lutego o godz. 17.

 • W środę 14 stycznia w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się doroczne spotkanie prezydentów i burmistrzów miast, które odwiedził św. Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu. Kardynał Kazimierz Nycz ogłosił hasło XV Dnia Papieskiego w Polsce.

 • Od 10 stycznia mieszkańcy Gminy Stary Sącz mają możliwość zgłaszania własnych pomysłów na inwestycje i inne inicjatywy publiczne, które zostaną sfinansowane w ramach budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest 400 tys. zł, a to w jaki sposób zostaną one wydane zależy wyłącznie od mieszkańców, którzy w głosowaniu ocenią propozycje.

 • Poniedziałek, 05 stycznia 2015

  WAŻNE! Informacja o podstawowej opiece zdrowotnej

  Burmistrz Starego Sącza informuje, iż wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej w Gminie Stary Sącz podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na 2015 rok w zakresie świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej.

 • W Operze Krakowskiej odbyła się na początku grudnia uroczystość związana z zakończeniem III edycji konkursu „Małopolska Szkoła z Pasją”, w ramach którego nagradzane są szkoły wyjątkowo zaangażowane w pracę z uczniem.

 • Wtorek, 09 grudnia 2014

  Utalentowany biegacz w szkole w Gaboniu

  Burmistrz Jacek Lelek przyjmował 8 grudnia jedenastoletniego Kacpra Marczyka ze Szkoły Podstawowej w Gaboniu, zwycięzcę Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Nowym Targu. Uczniowi towarzyszyli: dyrektor szkoły Elżbieta Kruczek, nauczyciel wf Piotr Wańczyk, sołtys i radny Mirosław Garbacz.

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY
Urząd Miejski w Starym Sączu informuje, że do 31 stycznia 2015 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2014 roku oraz dokonać wpłaty za korzystanie ze sprzedaży tych napojów
Komunikat Burmistrz Starego Sącza o wywieszeniu 14 stycznia 2015 r. wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej ►
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu informuje, że od stycznia 2015 r. wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego będą realizowane 21, 22 oraz 23 dnia każdego miesiąca. Jeżeli na te dni przypadną soboty, niedziele bądź inne wolne dni, w kolejne najbliższe dni robocze
Od stycznia 2015 roku jarmarki na Targowisku Miejskim przy ul. Wielki Wygon (zarządzanym przez MZGK w Starym Sączu) odbywają się w każdą środę

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na III Posiedzeniu Rady 30 grudnia 2014 roku ►


Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w styczniu i lutym 2015 roku


Urzęd Miejski w Starym Sączu informuje, że wysokość stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok nie uległa zmianie. Podatki należy wpłacać na konto: BS w Starym Sączu nr 23 8816 0001 2001 0000 0013 0045


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


Piszą o nas, mówią i pokazują: