• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Piątek, 02 października 2015

  Ulgi dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny

  Burmistrz Starego Sącza informuje wszystkich mieszkańców gminy posiadających Kartę Dużej Rodziny o dopłatach wprowadzonych z dniem 1 października 2015 r.

 • Środa, 30 września 2015

  Młodzieżowe zawody sportowo-pożarnicze

  W sobotę 26 września odbyły się w Starym Sączu zawody sportowo-pożarnicze młodzieżowych drużyn pożarniczych, zorganizowane dla Ochotniczych Straży Pożarnych z miast i gmin: Stary Sącz, Piwniczna Zdrój, Muszyna, Krynica Zdrój i Rytro.

 • 22 września br. spotkali się roboczo burmistrzowie Starego Sącza Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki oraz zástupca primátora (zastępca burmistrza) Jozef Cvoliga, vedúcia oddalenia cestovného ruchu a rozvoja mesta (kier. wydziału ruchu turystycznego i rozwoju miasta) Anna Lazorová i vedúcia oddalenia investičnej činnosti (kier. wydziału inwestycji) Alžbeta Pitoráková z Lewoczy.

 • Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie informuje o realizowanych (do końca roku) bezpłatnie usługach innowacyjnych przeznaczonych dla małopolskich firm, których celem jest usprawnienie funkcjonowania firmy.  

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa publikuje dokumenty niezbędne do ubiegania się o pomoc w związku z tegoroczną suszą. Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu suszy ponieśli stary w uprawach, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego.


OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XI Posiedzeniu Rady 28 września 2015 roku ►


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza – zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn. „Integracyjna Grupa Teatralna” ►

Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 36/55 o powierzchni 0,0197 ha położona w Starym Sączu objęta Księgą Wieczystą Nr NS1S/00100696/9 ►


Pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego dla Gminy Stary Sącz na doposażenie jednostek w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i umundurowanie w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2015” ►


Komunikat Starosty Nowosądeckiego z 7 września 2015 r. w sprawie możliwości wykreślenia hipotek i obciążeń ciężaru realnego w księgach wieczystych z tytułu nabycia nieruchomości z Państwowego Funduszu Ziemi ►

Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór wstępnych deklaracji dotyczących przystąpienia do programu KAWKA


Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu dla osób zakwalifikowanych do projektu „PIERWSZY DZWONEK” 2015/16 ►

Nowe zasady od 18.07.2015 roku ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej w formie blachy w zamian za demontaż azbestu z pokrycia nieruchomości


Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku


Informacja MZGK w Starym Sączu o zmianie podmiotu świadczącego usługę odprowadzania ścieków z terenu Starego Sącza ►

Dotacja na realizację zadania „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacja ich skutków dla środowiska – Bezpieczny Strażak” (edycja 2015) ►


Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom ►


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►
 

  


     Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 


    

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI