• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Poniedziałek, 29 sierpnia 2016

  Pożegnanie wakacji na osiedlu Cyganowice

  Na zakończenie wakacji w sobotę 27 sierpnia br. na boisku sportowym w Cyganowicach odbył się piknik rodzinny „Pożegnanie lata”. Imprezę, przy pięknej pogodzie zorganizowała przewodnicząca Osiedla Cyganowice Barbara Boszowska, z zarządem osiedlowym.

 • Niedziela, 21 sierpnia 2016

  Wyśmienita zabawa pierwszego dnia Jarmarku

  W sobotę 20 sierpnia rozpoczął się dwudniowy 8. Starosądecki Jarmark Rzemiosła, z nadzwyczajnym, widowiskowym wjazdem do Rynku prowadzonej przez Laszló Zoltana „węgierskiej sztafety konnej”, która dla uczczenia 333. rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej odbyła przejazd z Węgier via Kahlenberg w Wiedniu do Starego Sącza.

 • Piątek, 12 sierpnia 2016

  Do ścieżek rowerowych coraz bliżej

  W siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie spotkali się reprezentanci samorządów, przez które przebiegać będą projektowane trasy rowerowe EuroVelo 11 i VeloDunajec. W spotkaniu wziął udział zastępca burmistrza Starego Sącza Kazimierz Gizicki. Ustalano przebiegi i harmonogram realizacji obydwu tras rowerowych.

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie wyraził zgody na udostępnienie środków Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu „KAWKA". Gmina Stary Sącz nie ma więc możliwości przystąpienia do tego programu i pozyskania dotacji na wymianę pieców. 

 • Piątek, 05 sierpnia 2016

  W Starym Sączu znów koncertowo

  13 sierpnia (sobota) o godz. 19.00 na dziedzińcu zespołu ss. Klarysek ze specjalnym koncertem dla Starosądeczan wystąpi Orkiestra i Chór Filharmonii Dziecięcej z Siedmiogrodu. Wstęp na koncert jest wolny.

 • Czwartek, 04 sierpnia 2016

  XI Międzynarodowy Plener Malarski

  Jak co roku artyści z całego świata spotykają się w Starym Sączu na plenerze malarskim. Wyjątkowy klimat miasta i okolic jest inspiracją do tworzenia wyjątkowych dzieł, które powiększają dorobek kulturalny regionu.

 • Osiemnastu węgierskich jeźdźców pokona niemal 700 km i dotrze do Starego Sącza 20 sierpnia na 8. Starosądecki Jarmark Rzemiosła. Huzarzy przywiozą list do Marysieńki od króla Jana III Sobieskiego, pamiątkową flagę przygotowaną specjalnie na 333. rocznicę odsieczy wiedeńskiej i szablę symbolicznie przypominającą wiedeńską wiktorię.

 • Poniedziałek, 01 sierpnia 2016

  Zostań posiadaczem Karty Seniora

  Ukończyłeś 60 rok życia? Zgłoś się po Ogólnopolską Kartę Seniora, która uprawnia do zniżek  na terenie całej Polski. Ogólnopolska Karta Seniora uprawnia do korzystania ze zniżek na wybrane produkty i usługi. Wśród partnerów znajdują się m.in: uzdrowiska, ośrodki zdrowotno-medyczne jak i kulturalne (kina, teatry, muzea) oraz akademie językowe i wiele innych przedsiębiorstw. INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO

♦ Uwaga! Od 12 lipca do 31 sierpnia przebudowa skrzyżowania ulic Szewska – Batorego


♦ Ogłoszenie Zarządu Powiatu Nowosądeckiego o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowosądeckiego położonej w Starym Sączu przy ul. Daszyńskiego 18 ►


♦ Apel Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zgłaszania do powiatowych lekarzy weterynarii faktu zakupu świń na targowisku w gminie Sokoły ►


♦ Obwieszczenie Przewodniczącej Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXIII Posiedzeniu Rady 8 sierpnia 2016 roku


♦ W związku z sezonowym nasileniem uciążliwych prac w rolnictwie, Prezes KRUS w otwartym liście do rolników przypomina o podstawowych zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, apelując o ich stosowanie ►


♦ Komunikat Burmistrza Starego Sącza w związku z przebudową ulicy Cyganowickiej, drogi Barcice – Cyganowice i mostu nad Popradem w Popowicach ►


♦ Uwaga: Akcja portalu DuzaRodzina.pl „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny” ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+ ►


♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o konkursie: W rolnictwie można pracować bezpieczniej
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Uwaga: Nowe zasady (od 18 lipca 2015 roku) ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


  


      Piszą o nas, mówią, pokazują:

 

 


       


Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI