• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Od godz. 6 w poniedziałek 22 grudnia do godz. 18 we wtorek 23 grudnia prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej predkości od 30 do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z kierunków zachodnich.

 • Gmina Stary Sącz uczestniczy w przedświątecznej akcji charytatywnej Fundacji Sądeckiej „Serce-Sercu”. W poniedziałek 22 grudnia w Urzędzie Miejskim wolontariusze pakowali zebrane w placówkach handlowych artykuły żywnościowe.

 • W piątek 19 grudnia uczestnicy oraz samorząd młodzieży 6 – 34 Hufca Pracy w Starym Sączu złożyli życzenia świąteczne pracodawcom oraz instytucjom współpracującym z jednostką na terenie miasta i gminy Stary Sącz.

 • Małopolska Organizacja Turystyczna anonsuje portal promujący subregion gorlicko-sądecki, z kompendium wiedzy o regionie, m.in. z informacją o atrakcyjnych obiektach, trasach turystycznych i najważniejszych wydarzeniach oraz mobilną aplikacją.

 • Wtorek, 09 grudnia 2014

  Utalentowany biegacz w szkole w Gaboniu

  Burmistrz Jacek Lelek przyjmował w poniedziałek 8 grudnia jedenastoletniego Kacpra Marczyka ze Szkoły Podstawowej w Gaboniu, zwycięzcę Małopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Nowym Targu. Uczniowi towarzyszyła dyrektor szkoły Elżbieta Kruczek, nauczyciel wf Piotr Wańczyk, sołtys i radny Mirosław Garbacz.

 • W Operze Krakowskiej odbyła się na początku grudnia uroczystość związana z zakończeniem III edycji konkursu „Małopolska Szkoła z Pasją”, w ramach którego nagradzane są szkoły wyjątkowo zaangażowane w pracę z uczniem.

 • „Królowa Śniegu” na podstawie baśni H. Christiana Andersena, w reżyserii Łukasza Głąba zainaugurowała 4 grudnia historyczno-kostiumowy Teatr Storia w Starym Sączu. Spektakl będzie wystawiony ponownie 6 grudnia, 28 grudnia i 4 stycznia (wszystkie przedstawienia o godz. 17) .

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

BURMISTRZ STAREGO SĄCZA UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ W ŚRODĘ 24 GRUDNIA (WIGILIA) URZĄD MIEJSKI W STARYM SĄCZU BĘDZIE CZYNNY OD GODZ. 7:30 DO GODZINY 12:00.


III Posiedzenie VII kadencji Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się 30 grudnia 2014 r. o godz. 11:00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 ►


Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „GNIAZDO” i kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu, dotyczące firmy „MONIT” ►


Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza z 16.12.2014 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla zachodniej części Starego Sącza”►

Informacja Burmistrza Starego Sącza o zakończeniu konsultacji rocznego „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” ►


Refarat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starym Sączu informuje, że wysokość stawki podatku od nieruchomości i stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok nie uległa zmianie (obowiązują stawki uchwlone na 2013 rok). Druki deklaracji i informacji podatkowych bez zmian. Podatki należy wpłacać na konto: BS w Starym Sączu nr 23 8816 0001 2001 0000 0013 0045


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego od 27 listopada do 30 grudnia 2014 roku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 5” oraz zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GOŁKOWICE DOLNE” ►


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►

 

Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez