• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


 


ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦ Zarządzenie nr 86/2019 r. Burmistrza Starego Sącz w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora


♦ Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 15 kwietnia 2019 r.


♦ Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 4 kwietnia 2019 r.


Komunikat Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Krakowie - ochronne szczepienia lisów


Informacja na temat wyboru ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych wzakresie działalności na rzecz oósb w wieku emerytalnym.


OGŁOSZENIE Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 12 kwietnia 2019 r. do 6 maja 2019 r. projektu zmian: Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Gołkowice Dolne", Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Mostki" i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Gminy Stary Sącz - Wieś Skrudzina" wraz z prognozami oddziaływania na środowisko. 


Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 1 kwietnia


♦ Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 29 marca


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji w 2019 roku zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmiuoty wymienione w art. 3 ust. 3 usatwy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.)w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


♦ Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 25 marca 2019 r.


♦ Komunikat - ostrzeżenie o zanieczyszczeniu powietrza 22 marca 2019 r.


♦Obwieszczenie o uchwałach podjętych przez Radę Miejską w Starym Sączu na V sesji Rady w dniu 26 lutego 2019 roku.


♦Uwaga organizacje pozarządowe! Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory ofert, sprawozdań i umów.


♦Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza  o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2019 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego →


 ZAWIADOMIENIE z dnia 18 lutego 2019 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Nowym Sączu zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno-prawnego na przebudowę rowu w km 11+004,10 do km 11+057,20 drogi krajowej nr 87 w ramach inwestycji pn.: "Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 87 (Nowy Sącz - granica państwa) w km 11+037,5 strona prawa, przepustu rurowego Ø60 cm ze studnią rewizyjną Ø100 cm, wraz z przebudową odcinka rowu drogowego".


Informacja o wynikach konsulatcji społecznych w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. → 


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI