• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

  • W Starym Sączu obradował 24 lipca br. Zarząd Związku Miast Polskich. Spotkaniu w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II przewodniczył prezes ZMP Zygmunt Frankiewicz - prezydent Gliwic.

  • Stowarzyszenie Miłośników Kultury i Tradycji „Malowana Skrzynia” przeprowadzi rekonstrukcję stroju i obrzędowości mieszczan starosądeckich i Lachów Sądeckich z okolic Starego Sącza w oparciu o „Staromiejskie zrękowiny” Mariana Mikuty.

  • Burmistrz Jacek Lelek podpisał 9 lipca br. umowę z AARSLEFF sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - wykonawcą rozbudowy drogi lokalnej Popowice - Cyganowice w km 0+485 – 0+790, w ramach „Stabilizacji osuwiska w ciągu drogi lokalnej nr 294279K Cyganowice – Popowice w km 0+600 – 0+900 w miejscowości Popowice”.

  • Firma BATIM - International Transport and Spedition, z siedzibą w Starym Sączu, wysyłająca pojazdy do blisko dwudziestu krajów, powiększyła swoją flotę do trzystu pięćdziesięciu pojazdów.

  • Burmistrz Starego Sącza informuje o zamknięciu ul. Węgierskiej w Starym Sączu od piątku 26 czerwca br., aż do zakończenia robót remontowych we wrześniu (linie 10, 11, 43 MPK kursują objazdem ulicą Topolową i obwodnicą).

  • Dyrygent Georg Weiss i Miejska Orkiestra Dęta Stary Sącz zdobyli zaszczytne wyróżnienia w 24. edycji Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Lira” Rybnik 2015. W imprezie brało udział 19 orkiestr dętych, 2 big-bandy oraz 9 kapel instrumentalno-wokalnych i street bandów z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Białorusi i Polski.


OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

♦ Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Starym Sączu zarządzone na dzień 26 lipca 2015 r. ►

Nowe zasady od 18.07.2015 roku ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Nabór wniosków o udzielenie pomocy rzeczowej w formie blachy w zamian za demontaż azbestu z pokrycia nieruchomości


Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku ►


Informacja MZGK w Starym Sączu o zmianie podmiotu świadczącego usługę odprowadzania ścieków z terenu Starego Sącza ►

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom ►


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►
 

  


     Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 


    

Kalendarz imprez