• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • W godzinach od 8 do 17 w dniu 1 listopada przy bramach na starosądeckie cmentarze tradycyjnie pojawią się kwestarze, którzy pod egidą Towarzystwa Miłośników Starego Sącza będą zbierać datki na kolejne prace remontowe zabytkowych nagrobków.

 • Środa, 29 października 2014

  Druga edycja konkursu Kultura w Sołectwach

  Dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Starym Sączu zaprasza podmioty w sołectwach Gminy Stary Sącz do współpracy w zakresie realizacji zadań w dziedzinie edukacji kulturalnej i artystycznej w ramach konkursu „Kultura w Sołectwach - edycja druga”.

 • W trzynstej kolejce IV ligi 2014/2015, grupa: małopolska (wschód) Barciczanka Barcice przegrała z MLKS Żabno 1:2, ale nadal zajmuje szóste miejsce w tabeli, Sokół Stary Sącz w czternastej kolejce klasy A 2014/2015, grupa: Nowy Sącz doznał dotkliwej porażki 2:5 z Grybovią Grybów.

 • Pierwsza „Dziecięca Sesja Rady Miejskiej” odbyła się w sali narad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu 16 października o godz. 11:30. Projekt powstał z inicjatywy opiekunów małego samorządu Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu, na zaproszenie przewodniczącej Rady Miejskiej.

 • W Starym Sączu odbył się w sobotę 18 października przyjęty długimi owacjami przedpremierowy pokaz „Rewizora” Nikołaja Gogola w reżyserii Jerzego Stuhra. Wybitny aktor, reżyser i pedagog sam gra główną rolę.

 • Środa, 15 października 2014

  Koncert i wyróżnienia dla nauczycieli

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, we wtorek 14 października br. w sali „Sokoła" w Starym Sączu odbyło uroczyste spotkanie burmistrza Jacka Lelka z obecnymi i byłymi pracownikami gminnych placówek edukacyjnych.

 • Wtorek, 14 października 2014

  Prawo własności Domu na Dołkach

  Gmina Stary Sącz nabyła nieodpłatnie prawo własności nieruchomości (oznaczonej jako działka nr 1856 o pow. 0,0999 ha, objęta księgą wieczystą nr NS1S/00136903/5) położonej w Starym Sączu (Dom na Dołkach - Muzeum Regionalne).

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY
Obwieszczenie o uchwałach podjętych na 52. Posiedzeniu Rady Miejskiej w Starym Sączu 27 października 2014 roku ►

Komunikat Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stary Sącz" ►


Uwaga: Rekrutacja na bezpłatne szkolenia z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu dla osób z grupy 50 + oraz z zakresu rozszerzonego dla uczniów z bardzo dobrymi wynikami w nauce została przedłużona do 31 października 2014 r.
Anonimowa badawcza ankieta NIK dotycząca wykorzystania obiektów sportowych w województwie małopolskim (można ją wypełniać do 31 października br.) ►
Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►

Całodobowy telefon Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) 18 / 446 02 75


Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

 

 

 

 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI