• slider1.jpg
  • Zasady, deklaracje, terminy odbierania odpadów, opłaty itd. w zakładce Urząd Miejski/Gospodarka odpadami komunalnymi...

Aktualności najnowsze

 
OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

Burmistrz Starego Sącza informuje, że po ponownym badaniu wody pochodzącej z ujęcia w Gołkowicach woda jest zdatna do spożycia. Stary Sącz, 19 lipca 2014 r.


W niedzielę 27 lipca, piątek i sobotę 1 i 2 sierpnia w Starym Sączu będą kręcone sceny spektaklu „Rewizor” TVP Kraków, w reżyserii oraz roli tytułowej Jerzego Stuhra. Producent spektaklu prosi o współpracę i wyrozumiałość ►


Warsztaty konsultacyjne projektu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Środkowy Dunajec z dopływami, budynek Urzędu Gminy w Kamienicy, wtorek 29 lipca, godz. 10-14 ►


Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 23 lipca do 21 sierpnia 2014 r. projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz”, obejmującej tereny w Moszczenicy Niżnej, Barcicach i Gaboniu (tekst, rysunki-mapy) ►


Komunikat Burmistrza Starego Sącza o wywieszeniu 10 lipca na 21 dni na tablicy ogłoszeń w UM w Starym Sączu wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu zaprasza na darmowe kursy: komputerowy ECDL Start oraz kurs języka angielskiego

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu publicznego od 24 czerwca  do 23 lipca 2014 roku projektów  zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: „Barcice”, „Moszczenica Niżna”, „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 3” wraz z prognozami oddziaływania na środowisko dla ww. projektów ►


Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 

Kalendarz imprez