• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

  • Do godziny 15 w środę 27 maja br., w związku z intensywnymi opadami, prognozuje się w zlewni Dunajca wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do dolnej części stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych (punktowo alarmowych).

  • W piątek 15 maja br. odbył się Wojewódzki Konkurs „Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy 2015” w kategorii murarz - tynkarz. Organizatorem zmagań - pod patronatem burmistrza Starego Sącza - była Małopolska Wojewódzka Komenda OHP w Krakowie oraz 6-34 Hufiec Pracy w Starym Sączu.

  • W czwartek 14 maja burmistrz Jacek Lelek gościł w Starym Sączu Małgorzatę Walewską, przewodniczącą jury Konkursu Sztuki Wokalnej im. Ady Sari, zagranicznych uczestników tego jury: Angelo Gabrielli (Włochy), Daniela Dollé (Szwajcaria), Andrejsa Žagarsa (Łotwa) i dyr. MCK Sokół Antoniego Malczaka.

  • We wtorek 12 maja w starosądeckim Sokole odbyła się debata „Głos ma młodzież”, z udziałem uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W dyskusji uczestniczyli: burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek oraz przewodniczący Rady Miejskiej Ewa Zielińska i Andrzej Stawiarski.

  • Do realizacji wybrano dwie propozycje wspierania i promocji lokalnej kultury, poprzez zakup strojów dla zespołów regionalnych oraz budowę placu zabaw na os. Lipie i siłowni zewnętrznej na os. Słoneczne w Starym Sączu.

  • Poniedziałek, 04 maja 2015

    Lachy Sądeckie na giełdzie w Krakowie

    Już po raz trzeci Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” wzięła udział w Targach Małopolskiej Giełdy Agroturystycznej. Tegoroczna edycja odbyła się na terenie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 25-26 kwietnia.

OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY

Wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych 31 maja 2015 roku (zasady i tryb, uchwały Krajowej Rady, obwieszczenia Komisji Okręgowej)
♦ Informacja Rady Miejskiej w Starym Sączu o wyborach ławników na kadencję 2016-2020 (termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 r.)
♦ Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Starym Sączu zarządzone na dzień 26 lipca 2015 r.

♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MOSTKI ” ►


Komunikat Burmistrza Starego Sącza z 8 maja 2015 r. o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim wykazu nieruchomości położonych w Starym Sączu przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz w drodze przetargu ►


Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje, że w Tunezji odnotowano znaczący wzrost aktywności grup terrorystycznych oraz uzyskano informacje o zagrożeniu kolejnymi zamachami w centrum Tunisu. Zamachy te mogą być kierowane również przeciwko turystom ►


Urząd Miejski w Starym Sączu informuje o terminach odbioru odpadów komunalnych w 2015 roku


Ankieta zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Stary Sącz ►


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


  

     Piszą o nas, mówią i pokazują:

 

 


    

Kalendarz imprez