• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Piątek, 27 maja 2016

  Gminny Dzień Strażaka

  Burmistrz Starego Sącza oraz Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Starym Sączu zaprasza na obchody Gminnego Dnia Strażaka, które odbędą się dnia 29 maja (niedziela) 2016 r. w Starym Sączu.

 • Piątek, 27 maja 2016

  Gratulacje dla Tamburmajorek

  Trzecie miejsce w XVII Mistrzostwach Polski Mażoretek i Tamburmajorek zdobyły starosądeckie Tamburmajorki prowadzone przez Justynę Szkarłat. Gratulacje dziewczynom złożyli burmistrzowie Jacek Lelek i Kazimierz Gizicki.

 • Burmistrz Jacek Lelek podejmował wczoraj w Starym Sączu dr hab. Adrienne Körmendy, konsul generalną Republiki Węgierskiej w Krakowie. Rozmawiano o współpracy międzynarodowej na różnych płaszczyznach. Dwugodzinne rozmowy oznaczają, że ta współpraca może zostać wkrótce jeszcze zacieśniona i to nie tylko na niwie kulturalnej.

 • Środa, 25 maja 2016

  Głos starosądeckiej młodzieży

  Po raz czwarty w starosądeckim „Sokole” - CKiS im. Ady Sari odbyła się debata młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Gminy Stary Sącz pn. „Głos ma młodzież”, zorganizowana przez Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Gołkowicach Górnych, pod patronatem Burmistrza Starego Sącza.

 • Wtorek, 24 maja 2016

  Gniazdo zaprasza na Dzień Matki

  W programie przedstawienie muzyczne „Być Kobietą” w wyk. Integracyjnej Grupy Teatralnej – Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Gniazdo" oraz występ uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Starym Sączu.

 • Środa, 18 maja 2016

  Doglądanie inwestycji w gminie

  Do końca zmierzają niektóre inwestycje w Gminie Stary Sącz. Krótki przegląd postępu prac burmistrz Jacek Lelek rozpoczął od muru oporowego zabezpieczającego skarpę na Osiedlu Tysiąclecia. Koszt tej inwestycji, która jest już na ukończeniu, to przypomnijmy 188 tys. złotych.

 • Wtorek, 17 maja 2016

  Bezpieczeństwo to priorytet

  Do Światowych Dni Młodzieży i Diecezjalnego Dnia Wspólnoty w Starym Sączu coraz bliżej. Organizatorzy spodziewają się przyjazdu nawet 20 tys. osób. W starosądeckim magistracie odbyło się kolejne już robocze spotkanie, dotyczące bezpieczeństwa uczestników imprezy. Wziął w nim udział Burmistrz Jacek Lelek. 

 INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO♦ Burmistrz Starego Sącza informuje, że w terminie 17-23.05.2016 r. nie zgłoszono żadnych uwag do oferty realizacji zadania publicznego pt.: “Organizacja VI Międzynarodowego Turnieju Sokolika o Puchar Słonecznej Tłoczni”, złożonej przez Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Starym Sączu ►


♦ Na terenie województwa małopolskiego od 20 maja do 3 czerwca 2016 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie przeciw wściekliźnie wolno żyjących lisów ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o drugim wyłożeniu do wglądu publicznego od 27 maja 2016 r. do 24 czerwca 2016 r. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4” zwanej dalej jako, mpzp „Miasto Stary Sącz - Plan Nr 4 A”, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ►


♦ Komunikat Burmistrza Starego Sącza w związku z przebudową ulicy Cyganowickiej, drogi Barcice – Cyganowice i mostu nad Popradem w Popowicach ►


♦ Uwaga: Akcja portalu DuzaRodzina.pl „Nasi Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny” ogólnopolskiego programu zniżek i rabatów dla rodzin 3+ ►


♦ Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nowym Sączu informuje o konkursie: W rolnictwie można pracować bezpieczniej
♦ Uwaga! Zmiany w podatkach na rok 2016 - nowe wzory formularzy (jednorazowa opłata podatku do kwoty 100 zł)

Uwaga: Nowe zasady (od 18 lipca 2015 roku) ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►


  

  


      Piszą o nas, mówią, pokazują:

 

 

 

 


       

 

Kalendarz imprez