• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • W najbliższą niedzielę o g. 13.00 na starosądeckich błoniach odbędą się gminne zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Gminy Stary Sącz. Jak zwykle w zawodach będzie uczestniczyć drużyna z OSP Biegonice. W teście strażackiej sprawności weźmie udział 12 drużyn.

 • Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 27 września do 6 października 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną.

 • Na zadania, które przeszły weryfikację Małopolanie będą mogli głosować od 10 września do 5 października. Wyniki głosowania, a co za tym idzie zadania, które zostaną zrealizowane w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego poznamy do 30 listopada 2018 r.

 • Poniedziałek, 17 września 2018

  Harmonogram zebrań osiedlowych

  Wrzesień upłynie pod znakiem spotkań z mieszkańcami na starosądeckich osiedlach. Przyjdź i porozmawiaj o Starym Sączu.

 • Zapraszamy do wspólnej wędrówki w czasie i przestrzeni.  Urządzenia najnowszej generacji, setki archiwalnych fotografii i dokumentów, fragmenty historycznych filmów, hologramy, nowoczesne animacje i interaktywne aplikacje - zapraszamy na spotkanie z Niepodległą w Mobilnym Muzem Multimedilanym na starosądeckim rynku. 

 • Środa, 12 września 2018

  Społecznik roku - nabór wniosków

  Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zaprasza do zgłaszania w jubileuszowej, dziesiątej edycji konkursu o tytuł „Społecznika Roku” tygodnika „Newsweek” osób bezinteresownie działających na rzecz innych, organizujących pomoc sąsiedzką, udzielających się społecznie, wspierających społeczności lokalne, seniorów, dzieci lub walczących o ochronę środowiska.

 • Ponad 30 żołnierzy rezerwy wstąpiło w sobotę 25 sierpnia w szeregi 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przed nimi 8 dni intensywnego szkolenia wyrównawczego na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie.

 • W niedzielę 2 września na boisku sportowym osiedla Cyganowice odbył się plenerowy festyn rodzinny dla mieszkańców pn. „Pożegnanie lata”.

 • Piątek, 07 września 2018

  Partnerstwo dla książki 2018

  Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


ROZKŁAD JAZDY POCIĄGÓW: NOWY SĄCZ – STARY SĄCZ – RYTRO – PIWNICZNA ZDRÓJ →

♦ LII Posiedzenie  Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 25 września 2018 r. o godz. 13.00  w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →


♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do zgłaszania uwag do oferty realizacji zadania publicznego pn.: "Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację cyklu szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny”, złożonej przez MUKS „Poprad" →

♦ Burmistrz Starego Sącza zaprasza do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stary Sącz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" →
♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz położonych w Starym Sączu, oznaczonych nr. dz. ewid. 245/8 o pow. 0,1994 ha; 255/2 o pow. 0,2180 ha; 2489/4 o pow. 0,0980 ha; 250/6 o pow. 0,1570; 251/4 o pow. 0,1917 ha; 253/4 o pow. 0,1504 →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na LI Sesji Rady Miejskiej 30 lipca 2018 r. →
♦ Uchwała Nr XLVI/739/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gminie Stary Sącz →

♦ Uchwała Nr XLV/714/2018 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Sącz na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych... →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez