• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Burmistrz Starego Sącza ogłasza nabór DEKLARACJI przystąpienia do projektu mającego na celu pozyskanie środków finansowych na zakup i montaż instalacji OZE (odnawialnych źródeł energii) dla mieszkańców.

 • Starosądeczanka zajęła drugą lokatę w XIV edycji Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca Sądecczyzny. 10 miejsce zajął Arkadiusz Borzęcki.

 • Poniedziałek, 13 lutego 2017

  Miłośnicy miasta podsumowali rok ubiegły

  W niedzielę 12 lutego 2017 r. obyło się coroczne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, na którym prezes Andrzej Długosz przedstawił sprawozdanie merytoryczne z działalności w 2016 r.

 • Stary Sącz znów sięga po pieniądze dla mieszkańców. Wystartowała druga edycja Programu Ograniczania Niskiej Emisji. Zapraszamy do składania deklaracji dotyczących wymiany pieca i skorzystania z dofinansowania.

 • Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przypomina o zbliżającym się okresie rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami.

 • Piątek, 03 lutego 2017

  Starosądeckie spotkania z teatrem

  Od czasu do czasu Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu zaprasza na spotkania z teatrem. Tym razem również ma ciekawą propozycję dla miłośników aktorskiej sztuki - „Bal manekinów” w reżyserii prof. Jerzego Stuhra.

 • Środa, 01 lutego 2017

  Zagłosuj na Stary Sącz

  Cenisz to, co się dzieje w Starym Sączu? Widzisz pozytywne zmiany jakie tu zachodzą w sferze społecznej, kulturalnej i infrastrukturalnej? Zagłosuj w konkursie Gazety Krakowskiej „Osobowość roku 2016”. Dziennikarze i czytelnicy nominowali burmistrza Jacka Lelka w kategorii „Samorząd i społeczeństwo lokalne”.


 


    OBWIESZCZENIA, KOMUNIKATY, INFORMACJE URZĘDU MIEJSKIEGO

Biuro Prasowe UMWM  informuje: Uwaga na nieuczciwe firmy podszywające się pod audytorów energetycznych →


♦ Informacja o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. →
♦ Informacja o wyborze ofert w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2017 r. →
Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza z dnia 16 lutego 2017 roku o numerze oraz granicy stałego obwodu głosowania nr 7 (...) w wyborach uzupełniających zarządzonych na 19 marca 2017 r. →
♦ XXXII Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 27 lutego 2017 r. o godz. 13.00 w  Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →

♦ Uwaga: Zmiana terminu wykonania audytów budynków zgłoszonych do wymiany źródła ciepła w ramach RPO →


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej 8 lutego 2017 r. →


♦ Uwaga. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Targowisku Miejskim w Starym Sączu (Wielki Wygon) z dniem 27 grudnia 2016 r. wprowadzony zostaje zakaz handlu drobiem do odwołania →


♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowej na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w 2017 r. →


♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza o rozliczeniu przez kluby sportowe dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu, przyznanych na 2016 r.


♦ Komunikat MZGK w Starym Sączu dotyczący zmiany podmiotu świadczącego usługi związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę →


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd.

 

   


      Piszą o nas, mówią, pokazują:   

 


          


Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI