• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Piątek, 09 sierpnia 2019

  Legendarny starosądecki jarmark powraca

  Górale z Transylwanii, węgierski gulasz, rzemieślnicze cuda ze wszystkich regionów Polski i muzyka. 24 - 25 sierpnia na starosądeckim rynku czeka na Was masa atrakcji. 

 • Czwartek, 22 sierpnia 2019

  Węgierska dusza - rzeźby Lajosa Győrfi

  Dyrektor starosądeckiej biblioteki i autor zapraszają na wystawę zorganizowaną we współpracy z Węgierskim Instytutem Kultury w Warszawie, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu oraz Stowarzyszeniem Amici Hungariae w Starym Sączu.

 • Informujemy, że w związku z Starosądeckim Jarmarkiem Rzemiosła, który odbędzie się w dniach 24-25 sierpnia br. (sobota-niedziela) wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu w centrum Starego Sącza.

 • Wtorek, 13 sierpnia 2019

  Ulewa nad Moszczenicą

  Gwałtowna burza dała się we znaki mieszkańcom Moszczenicy Wyżnej i Niżnej. Skutki nawałnicy usuwają jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Moszczenicy Wyżnej i Niżnej.

 • Przed nami spotkania z literaturą w zaskakującej nowoczesnej formie. Interaktywne spotkania z literatami, warsztaty z artystami, happeningi, wystawy, gry i konkursy literackie. Kilka wydarzeń małopolskiej edycji Międzypokoleniowego Festiwalu Literatury Dziecięcej zaplanowano w Starym Sączu.

 • Burmistrz Starego Sącza zaprosił do naszej gminy delegacje z miast partnerskich: Lewoczy, Dunakeszi, Keszthely, Lambres lez Douai oraz zaprzyjaźnionych samorządów z Cristuru Secuiesc (Rumunia, Siedmiogród) i Casalgrande.

 • Środa, 07 sierpnia 2019

  Franciszka Grońska skończyła 100 lat

  Życzenia kolejnych lat w zdrowiu i radości popłynęły m.in. od członków rodziny a także przedstawicieli instytucji samorządowych i rządowych. Życzenia złożyli wiceburmistrz Kazimierz Gizicki i  Alfreda Wastag, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Starym Sączu.


 ♦Zarządzenie nr 211/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 21 sierpnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


♦Obwieszczenie - XII Seja Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się dnia 22 sierpnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Stefana Batorego 25


♦Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zdania publicznego pn. Sportowy Stary Sącz.


♦Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza - wyniki konsultacji oferty realizacji zadania publicznego pn. Rozwój aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Stary Sącz poprzez organizację szkoleń i imprez sportowych popularyzujących tenis ziemny. 


♦Zarządzenie nr 204/2019 Burmistrza Starego Sącza z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę i użyczenie.


♦Ogłoszenie - Zarząd Powiatu Nowosądeckiego ogłasza przetrag pisemny ograniczony na sprzedaż udziału stanowiącego własność Powiatu Nowosądeckiego w nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Stary Sącz. 


♦Obwieszczenie - Starosta Nowosądecki zawiadamia, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie o wydanie decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym w obr. Stary Sącz.


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer 3/4 o pow. 0,1570 ha, 3/5 o pow. 0,0195 ha, 5/4 o pow. 0,0975 ha, 8/7 o pow. 1,3450 ha, 8/8 o pow. 0,4783 ha położone w Myślcu


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stary Sącz oznaczonej jako działki ewidencyjne numer: 676/2 o powierzchni 0,4745 ha położona w Starym Sączu


♦ Obwieszczenie o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stary Sącz – Wieś Skrudzina wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko


♦ Ogłoszenie Burmistrza Satrego Sącza o ponownym wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 29 lipca 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. projektu zmiany "MPZP Gminy Stary Sącz - Wieś Skrudzina", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Informacja - od 1 lipca 2019 r. nowe druki dla podatków lokalnych


♦ Obwieszczenie - Burmistrz Starego Sącza zawiadamia, że na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego pn. budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami na działkach 317/2, 311/5, 312/3, 312/5, 308/5 w Gołkowicach Górnych.


♦ Ogłoszenie Burmistrza Starego Sącza o wyłożeniu do wglądu publicznego w dniach od 14.06.2019 r. do 08.07.2019 r.projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Miasto Stary Sącz - Plan nr 9", wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


♦ Gmina Stary Sącz w międzynarodowym projeckie RebelArt we włoskim Casalgrande.


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. → 


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub +48 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →


Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego oraz dyżurów w porze nocnej, niedziele, święta i inne dni wolone... →
 

 


  

       


       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI