• slider1.jpg

Aktualności najnowsze

 • Tradycyjne spotkanie przedsiebiorców z burmistrzem co roku odbywa się w innym miejscu. W tym roku biznesmeni z Gminy Stary Sącz spotkali się w gościnnych progach domu weselnego „W Moszczenicy u Pasonia”.

 • W związku z koniecznością aktualizacji Kryteriów wyboru operacji własnych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” rozpoczyna proces konsultacji społecznych.

 • Trzydzieści dwa niskopodłogowe i ekologiczne autobusy, przebudowa węzła przesiadkowego przy ul. Kolejowej w Nowym Sączu oraz parking Park&Ride w Starym Sączu, który pomieści 130 samochodów osobowych – to najważniejsze inwestycje transportowe, jakie będą realizowane do końca września przyszłego roku.

 • Poniedziałek, 15 stycznia 2018

  Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II

  Rok 2018 będzie obfitował w wiele różnych inicjatyw związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości czy też z 40. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową Karola Wojtyły - krakowskiego kardynała, obecnie św. Jana Pawła II.

 • Fundusz Inwestycji Samorządowych podpisał dzisiaj umowę z udziałowcami spółki Sądeckie Wodociągi, m.in. Starym Sączem. To pierwsza w Polsce umowa w ramach programu, który ma zasilić finansowo samorządy realizujące strategiczne dla mieszkańców inwestycje.

 • Kazimierz Gizicki zastępca burmistrza Starego Sącza i prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Brama Beskidu" Wioletta Derymacka przekazali tablety i pomoce do nauki matematyki uczniom „Jedynki”. To kolejny etap wartego ponad 3,3 mln projektu, obejmującego zakup sprzętu, zajęcia wyrównawcze i rozwijające oraz stypendia dla uczniów.

 • W roku 2018 przypadają trzy ważne rocznice związane z losami  wielce zasłużonego dla badań dziejów Sądecczyzny polskiego historyka, pisarza, malarza i etnografa Feliksa Jana Szczęsnego Morawskiego: 200. rocznica jego urodzin w Rzeszowie, 120. rocznica śmierci w Starym Sączu oraz 155. rocznica wydania fundamentalnego dzieła "Sądecczyzna.

 • Wtorek, 09 stycznia 2018

  Rozmowa dnia - Nasza Telewizja Sądecka

  O budżecie Starego Sącza na rok 2018, o inwestycjach i planach - z burmistrzem Jackiem Lelkiem rozmawia Joanna Nogal Gromala. 

 • Poniedziałek, 08 stycznia 2018

  Stary Sącz rozpoczął rok koncertowo

  Tradycyjne koncerty noworoczne w Starym Sączu za nami. Goście usłyszeli moc znanej i lubianej klasyki, wykonywanej tradycyjnie na najbardziej prestiżowych koncertach. Królowały oczywiście utwory Straussów.


Burmistrz Starego Sącza zaprasza mieszkańców Sołectwa Mostki na zebranie wyborcze w niedzielę 4 lutego 2018 r. o godz. 18.00 →


♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza o przyznaniu dotacji celowych na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu w roku 2018 →
♦ XLIV Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Starym Sączu, ul. Batorego 25 →
♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o konsultacjach - składaniu uwag do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu w sprawie określenia na rok 2018 wykazu kąpielisk położonych w Starym Sączu i długości sezonu kąpielowego →
♦ Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Prowadzenie Muzeum Regionalnego w  latach 2018 - 2020 →
♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XLIII Sesji Rady Miejskiej 29 grudnia 2017 r. →

♦ Informacja Burmistrza Starego Sącza z 6 grudnia 2017 r. o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasie drogowym →


♦ Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. →


Telefon zarządzania kryzysowego (o zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi) +48 665460270 (calodobowy) lub 18 4460055 (tylko w godzinach pracy urzędu) →
 

 


  

       


 

Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI