• slider1.jpg

Aktualności najnowsze


 


     INFORMACJE, KOMUNIKATY URZĘDU MIEJSKIEGO


♦ Obwieszczenie Rady Miejskiej w Starym Sączu o uchwałach podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej 11.01.2017 r. ►


♦ Uwaga. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Targowisku Miejskim w Starym Sączu (Wielki Wygon) z dniem 27 grudnia 2016 r. wprowadzony zostaje zakaz handlu drobiem do odwołania ►


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie realizacji  w roku 2017 zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ►


♦ Burmistrz Starego Sącza ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na wspieranie realizacji  w roku 2017 zadań publicznych Gminy Stary Sącz przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym ►


♦ Obwieszczenie Burmistrza Starego Sącza o powtórnym wyłożeniu do wglądu publicznego od 20.12.2016 do 19.01.2017 projektu zmiany miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Stary Sącz – Plan Nr 1” nazwanego jako - Plan Nr 1B, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ►


♦ Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii apelują do hodowców trzody chlewnej ►


♦ Komunikat MZGK w Starym Sączu dotyczący zmiany podmiotu świadczącego usługi związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę…


Mieszkańcy Gminy Stary Sącz mogą korzystać z Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu w formie bezpłatnej pomocy: psychologa, mediatora, prawnika, kuratora sądowego, itd. ►

 

   


      Piszą o nas, mówią, pokazują:   

 


      


Kalendarz imprez

 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • PO
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PI
 • SO
 • NI